Cemal Kurnaz

Camâl
(d. 1956 / ö. -)
Akademisyen, yazar, şair
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antalya'nın Akseki kazasına bağlı Taşlıca Köyü'nde doğdu. 1974’te Aksu İlköğretmen Okulu'nu 1979’da Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1974'te Urfa'nın Bilecik kazasına bağlı bir köyde ilkokul öğretmeni oldu. 1981'de yüksek lisans, 1984'te doktor, 1990'da doçent, 1995'de profesör ünvanını aldı. 1986'dan beri Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

Daha çok klasik Türk edebiyatı üzerindeki özgün çalışmalarla tanınan Cemal Kurnaz, edebiyatçı kimliğini şair kişilikle birleştirebilen belli başlı şahsiyetlerden biridir (Kemikli 2006). Cemal Kurnaz tam olarak 20. yüzyılın ikinci yarısı şairlerindendir. Onun yayımlanan şiirleri 1973 ve 1984 yılları arasındadır. Kurnaz’ın şiirleri geleneksellik-modernite çizgilerinin kesişme noktasındadır. Bilimsel bilgi birikimini şiir potasında eritmiştir. Onun şiirlerinde denge, ölçü ve sükûnet arkasına gizlenmiş büyük ruh dalgalanmaları görülmektedir. Bu dalgalanmalar, mistik duyarlılıktan destan çağının gençlerinin trajedisine kadar gider (Açıkgöz 200:8-9). Kurnaz’ın şiirlerinde Türk şiir serüveninin her döneminden yankılar bulunmaktadır. Şair, divan şiiri, halk şiiri ve serbest şiir tarzında şiirler yazmıştır. Şiirlerinde günümüz Türk toplumunda yaşayan insanın kırgınlıkları, zamandan şikayeti, huzur arayışı ve şiir atmosferindeki hüznü vardır (Doğan 2002: 141).

Cemal Kurnaz’ın şairliğinin yanında akademik yönü de çok önemlidir. Hocası Prof.Dr. Âmil Çelebioğlu’nun yolundan giderek divan edebiyatı ve halk edebiyatının ortak yönlerini gösteren makaleler, kitaplar yazmıştır. Bu eserlerinden dolayı çeşitli ödüller kazanan yazar, aynı doğrultuda eserler yazmaya devam etmektedir.

Kaynakça

Açıkgöz, Nâmık (2000). "Ölçüler İçinde Hür ve Sınırsızlığa Tutsak Şâir". Dergah. XI (128): 8-9.

Doğan, Mehmet Can (2002). "Gizli Şair". Kitaplardan Bir Kitap. İstanbul: Dergâh Yay. 141-144.

Kemikli, Bilal (2006). "Zamanın Dışına Çıkmak". Ay Vakti. 68.

Kurnaz, Cemal (2013). "Hocam Âmil Çelebioğlu". Turkish Studies. 8/1: 1-19.

Kurnaz,Cemal (1997). Türküden Gazele. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH SONA
Yayın Tarihi: 13.03.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Muallim Naci-Osmanlı ŞairleriKültür ve Turizm Bakanlığı Yayını / Ankara1986Araştırma
Hayali Bey Divanı TahliliKültür ve Turizm Bakanlığı Yayını / Ankara1987Araştırma
Muallim Naci-Osmanlı ŞairleriKültür ve Turizm Bakanlığı Yayını / Ankara1986Edebiyat Tarihi
Türk Kültürü BibliyografyasıTürk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını / Ankara1989Bibliyografya
Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine DenemelerAkçağ / Ankara1990Makale
Ahmet Talat OnayKültür Bakanlığı / Ankara1990Biyografi
Şeyhî DivanıAkçağ / Ankara1990İnceleme
Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ-Makâlât-ı Seyyid HârûnTürk Tarih Kurumu / Ankara1991Araştırma
Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında MazmunlarTürkiye Diyanet Vakfı / Ankara1992Araştırma
Münâcât AntolojisiTürkiye Diyanet Vakfı / Ankara1992Derleme
Ahmet Talât Onay, Sarı ÇiğdemlerMEB.Yay. / İstanbul1993Araştırma
Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî MektuplarAkçağ / Ankara1995İnceleme
Tahir Olgun, Çilehâne MektuplarıAkçağ / Ankara1995İnceleme
Ahmet Talât Onay, Millî Mücadele YazılarıMillî Eğitim Bakanlığı / İstanbul1995İnceleme
Ahmet Talât Onay, Türk Şiirlerinin Şekil ve Nev'iAkçağ / Ankara1996Araştırma
Ahmet Talât Onay, Türk Şiirlerinin VezniAkçağ / Ankara1996Araştırma
Divan Edebiyatı YazılarıAkçağ / Ankara1997Makale
Üzüm Dedesi Hüseyin Hulûsi EfendiKızılcabölüklüler Yardımlaşma ve Çevre Güzelleştirme Derneği Yayını / Ankara1997İnceleme
Türküden GazeleAkçağ / Ankara1997Makale
Anadolu'da Orta Asyalı ŞairlerKültür Bakanlığı / Ankara1997İnceleme
İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir BuharîKültür Bakanlığı / Ankara1998İnceleme
Yesevîlik BilgisiAhmet Yesevî Vakfı / Ankara1998Makale
Ümmî Sinan Hayatı ve EserleriAkçağ / Ankara1998İnceleme
Aşk Çağlayanı Bayburtlu CelâlîReyhan / Ankara1998İnceleme
Türk Edebiyatında Hû ŞiirleriReyhan / Ankara1999Derleme
Muslihüddin Vahyî-i Şa'bânî - Mi'râcü'l-Beyân - Mi'racın Tasavvufî BoyutuBizim Büro Basımevi / Ankara1999İnceleme
Türkiye Orta Asya Edebî İlişkileriAkçağ / Ankara1999İnceleme
Kütahyalı Bir Gönül Eri: Çavdaroğlu Müftî DervişAkçağ / Ankara1999İnceleme
Hüseyin Vassâf, Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinden SeçmelerAkçağ / Ankara1999İnceleme
Hüseyin Vassâf, Mevlid - Süleyman ve Vesîletü'n-Necât'ıAkçağ / Ankara1999İnceleme
Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Giritli Şeyh Mustafa'nın Şehâdeti - Manzum Bir MenâkıbnâmeBizim Büro Basımevi / Ankara2000İnceleme
Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî, DivanAkçağ / Ankara2000İnceleme
Osmanlı Dönemi Kırım EdebiyatıKültür Bakanlığı / Ankara2000İnceleme
İsmail Hakkı Bursavî - Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen / Şerh-i Nazm-ı AhmedAkçağ / Ankara2000İnceleme
Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Orhan VeliMEB.Yay. / Ankara2000İnceleme
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmed Remzi Akyürek, Miftâhü'l-Kütüb ve Esâmî-i Müellifîn FihristiBizim Büro Basımevi / Ankara2000Biyografi
Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî I-IIBizim Büro Basımevi / Ankara2000Biyografi
Bir Mektebe Uğradım Kuş Dilini Okurlar - Türk Edebiyatında ŞathiyyeAkçağ / Ankara2001Derleme
Ümmî Divan Şairleri ve Enverî DivanıMEB.Yay. / Ankara2001İnceleme
Tasavvufî Gelenekte Miyârlar ve Karabaş-ı Velî'nin Miyâr'ıBizim Büro Basımevi / Ankara2001İnceleme
Hasan Ünsî Şabânî - Tasavvufî İncelikler (Kelâm-ı Azîz)Bizim Büro Basımevi / Ankara2001İnceleme
Hasan Lutfî - Şerh-i Gazel-i CemalBizim Büro Basımevi / Ankara2001İnceleme
Eski Türk EdebiyatıBizim Büro Basımevi / Ankara2001Edebiyat Tarihi
Osmanlı Şair OkuluBirleşik / Ankara2007Araştırma
Tahir Olgun-Mevlevi ÇilesiVefa / İstanbul2008İnceleme
Divan Şiiri Şekil BilgisiH Yayınevi / İstanbul2010Araştırma
Şekiller Arasında-Nazım Şekli AraştırmalarıKurgan Edebiyat / Ankara2011Makale
Deli Rüzgâr Osman Yüksel SerdengeçtiKurgan Edebiyat / Ankara2012İnceleme
Bir Avuç SevinçBerikan / Ankara2013Şiir
Osman Yüksel Serdengeçti Bütün ŞiirleriKurgan Edebiyat / Ankara2016İnceleme
Serdengeçti ŞairleriKurgan Edebiyat / Ankara2016İnceleme
Bir Köy VardıKurgan Edebiyat / Ankara2018Gezi Yazısı

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA ERDOĞANd. 1929 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERTLİ, Hasan Şimşekd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VELİ MUTLUd. 10.10.1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Halit Ertuğruld. 20 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Recep Garipd. 26 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Halit Ertuğruld. 20 Eylül 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Recep Garipd. 26 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Halit Ertuğruld. 20 Eylül 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Recep Garipd. 26 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Halit Ertuğruld. 20 Eylül 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Recep Garipd. 26 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Halit Ertuğruld. 20 Eylül 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Recep Garipd. 26 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle