LÜTFÎ, Ömer Lütfî Efendi, Adanalı

(d. 1233/1818 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1233/1818 yılı ortalarında Adana'da doğdu. Asıl adı Ömer Lütfî Efendi'dir. Mûsâ Bâlî-zâde sanıyla tanındı. Adana'nın ileri gelenlerindendi. Sonra İstanbul'a geldi. Kaynaklar İstanbul'a ne için geldiği ve hangi görevlerde bulunduğu konularında bilgi vermez. İstanbul'da vefat etmiş olan Lütfî'nin vefat tarihi bilinmemekle beraber Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarında hayatta olduğu bilinmektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir lebi mül âşıka dildâr dirsen işte sen

Hayret almış gönlini nâ-çâr dirsen işte ben

 

Ham-be-ham zülfi siyâh âlemde çeşmi fitne-ger

Var mıdır böyle perî mekkâr dirsen işte sen

 

Nâr-ı hasret sînesin sûz u kebâb itmiş hele

Kimdir ol dil-haste vü bîmâr dirsen işte ben

 

Cevr idüp üftâdesin dürlü cefâya ugradan

Bî-mürüvvet dil-rübâ her bâr dirsen işte sen

 

Zâr u zârî gûşe-i tenhâda âh eyler müdâm

İki çeşmi eşk ile hûn-bâr dirsen işte ben

 

Nâz ile âgûş ider âheste gonca destesin

Rengi gül hem sînesi gülzâr dirsen işte sen

 

Tâ seher bin derd ile bülbül gibi feryâd ider

Hecre karşu subha dek dil-zâr dirsen işte ben

 

Sormaz aslâ hâtır-ı mecrûhı zâlim bir nefes

Kalbi taş yâ âhenî pür-kâr dirsen işte sen

 

Lutfî söyle tekye-i gamlarda fürkat câmesin

Var mı geymiş hırka-i efkâr dirsen işte ben

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 362.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Taner Cindorukd. 13 Mayıs 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞIHLIOĞLU, Duran Şıhlıoğlud. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YılıGörüntüle
5NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Ölüm YılıGörüntüle
8NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Madde AdıGörüntüle
14NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
15KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle