MÂHÎ, Mâhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1210/1795-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çankırı’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mâhî’dir. Mâhî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Memleketinde müderrislik yaparken 1210/1795-96 yılında vefat etti. Mezarı Çankırı’dadır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 906)’ye göre ulemadandır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ahmet Talat, Çankırı şairlerini tanıttığı kitabında Mâhî’yi, Çankırı şairlerinin en kuvvetlilerinden biri olarak tanıtır. Heceye ilgi göstermeyen şair şiirlerini daima aruzla yazmıştır. Onay'a göre, şiirlerinde şuhane bir eda sezilmektedir (Onay 1930: 186). Fâtin Tezkiresi (Çifçi yty.: 367)’nde bir kıt‘ası, Vasfi Mahir Kocatürk tarafından kaydedilmiş bir koşması bulunmaktadır (1963: 230) bilinmektedir.

 


 

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 906.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.05.2014]. 367-368.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 903.

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri 1. Çankırı.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4142.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mâhî Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 113. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ARAŞ.GÖR. GÖZDE TEKİN & DOÇ. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Korkudur vâ‘iz beni yarın kıyâmetdir deyü

Yârdan ayrıldım bu gün kopdu kıyâmet başıma

Öldügümden sonra bir devlet bilirdim Mâhiyâ

Yâr işigi taşını dikse alâmet başıma

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.05.2014]. 367).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977Doğum YeriGörüntüle
2ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Doğum YeriGörüntüle
3ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977Doğum YılıGörüntüle
5ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
6ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977Ölüm YılıGörüntüle
8ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Ölüm YılıGörüntüle
9ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977MeslekGörüntüle
11ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907MeslekGörüntüle
12ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Dehri Dilçind. 1901 - ö. 17 Kasım 1977Madde AdıGörüntüle
17ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle
18ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle