MA’NEVÎ, Derviş Ma’nevî

(d. ?/? - ö. 980/1572)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selânik’te doğdu. Mevleviliğin hakikatlerine ve Mesnevî’nin inceliklerine vakıf olduğu için Ma’nevî mahlasını almıştır. Ma’nevî’nin hüsn-i hatta yeteneği vardı. Geçimini Kuran yazmakla sağladı. 980/1572 tarihinde Selanik’te vefat etti. Aşık Çelebi’nin Ma’nevî hakkında laubali tarzda söz söylemesine, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviye (2000: 481) ve Semâhâne-i Edep’te (1309: 323) karşı çıkılmıştır. Bu iki kaynağa göre Ma’nevî’nin şiirleri, mana dolu; Ma’nevî ise deha sahibi bir şairdir. Esrâr Dede (2000: 481), Ma’nevî’nin, Âşık Çelebi tezkiresinde ele alınan şairlerden geri olmadığını söyler.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul: Âlim Matbaası.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Devr ider Ka’be-i kûyunda senün leyl ü nehâr

Raks ider şemsi külâhıyla kamer mevlevivâr

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 823.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
4MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
7MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)MeslekGörüntüle
11TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847MeslekGörüntüle
13MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Madde AdıGörüntüle
17TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle