MANTIKÎ, Florinalı

(d. ?/? - ö. 1244/1828)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. Mantık ilminde şöhreti olduğu için Mantıkî mahlasını kullandı. Manastır civarında Florina'da doğdu. Memleketinde tahsil gördü. Orada dersler verdi ve eserlerini de orada yazdı. 1244/1828 yılında Florina'da vefat etti. Mezarı Kışla arkasındaki mezarlıktadır.

Hepsi yazma hâlinde olan eserleri şunlardır:

1. Bî-Nukat Kasîde-i Na'tiyye: Arapça olarak 53 beyitle noktasız harflerle yazdığı na'tı daha sonra kendisi şerh etmiştir.

2. Hâşiyetü'l-Beyzavî: Beyzavî'nin Tefsîr'inin Nebe' cüz'üne dairdir.

3. Mufassal Hilye-i Şerîfe.

4. Nazîre-i Şemsiyye: Mantık ilminde meşhur olan Şemsiyye adlı esere naziredir.

5. Risâle Fî Hakki'l-İctihâd.

6. Risâle Fî Hakki'ş-Şuyûh: Kendi hattıyla yazılmış nüshası Manastır Kütüphanesi'ndedir.

7. Risâle Fî Sünneti'l-Asr.

8. Risâle-i Vebâ ve Tâ'ûn: Salgın hastalıkların bulunduğu bölgelerden kaçmanın veya kaçmamanın caiz olup olmadığına dairdir.

9. Risâletün Mine'l-Akâ'id: Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Es'ad Efendi bölümündedir.

10. Şerh-i Avâmil.

11. Şerh-i Şifâ-i Şerîf: Dört cilt olup müellifin hattıyla yazılmış nüshası Florina'da Baba Efendi Dergahı kütüphanesindedir.

12. Tebşîrü'l-Mülûk Fî Ahseni's-Sülûk: Sultan II. Mahmûd'a takdim edilmiş ve padişahın taltifine mazhar olmuştur.

13. Tefsîrü İnnallâhe Ye'muru Bi'l-Adli Ve'l-İhsân: Sultan II. Mahmûd'a takdim edilmiş ve padişahın taltifine mazhar olmuştur.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YeriGörüntüle
2Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Doğum YeriGörüntüle
3Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Doğum YeriGörüntüle
4Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YılıGörüntüle
5Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Doğum YılıGörüntüle
6Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Doğum YılıGörüntüle
7Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Ölüm YılıGörüntüle
8Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Ölüm YılıGörüntüle
9Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Ölüm YılıGörüntüle
10Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939MeslekGörüntüle
11Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008MeslekGörüntüle
12Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001MeslekGörüntüle
13Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Florinalı Nazımd. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Madde AdıGörüntüle
17Şükrü Elçind. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Madde AdıGörüntüle
18Necati Cumalıd. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Madde AdıGörüntüle