MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/1563\'ten önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Haydar-zâde sanıyla meşhur oldu. Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında Medhî’nin genç yaşta öldüğü bilgisini vermesinden hareketle şairin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563’ten önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Hoş sohbet, ilme talip biri olan Medhî, renkli şiirlerin sahibiydi (Solmaz 2005: 548).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.09.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aklı bend eyledi zülfün buluben âzâde

Dil-i bî-çâre sana geldi şehâ feryâde

Virdi kâfirlere her bir sanem-i seng-dili

Ne kaza ugradı bu deyr-i harâb-âbâde

Hüccet ey şâh-ı cihân çünki zer efşân yaraşur

Rûy-i zerdüm süreyin hattuna ben üftâde

Kâdî oldukda Hüdâ kıldugı cevr ü zecrün

Rûz-ı mahşerde cevâbın vire Mazhar-zâde

Mey-i ışk içdi diyü mahkeme-i kûyunda

Medhiyâ kasdı bu tagyîr idesin nâ-şâde

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 548-49.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmed Kemal Kurşunluoğlud. 11 Nisan 1921 - ö. 14 Eylül 1998Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Doğum YeriGörüntüle
3Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmed Kemal Kurşunluoğlud. 11 Nisan 1921 - ö. 14 Eylül 1998Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Doğum YılıGörüntüle
6Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmed Kemal Kurşunluoğlud. 11 Nisan 1921 - ö. 14 Eylül 1998Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Ölüm YılıGörüntüle
9Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmed Kemal Kurşunluoğlud. 11 Nisan 1921 - ö. 14 Eylül 1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mehmed Kemal Kurşunluoğlud. 11 Nisan 1921 - ö. 14 Eylül 1998Madde AdıGörüntüle
14Ahmet Rızad. 1858 - ö. 26 Şubat 1930Madde AdıGörüntüle
15Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle