MEŞREBÎ, Mehmed Meşrebî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1095/1683-84)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküdar'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Gençliğinde eğitimini tamamladı. Kâtiplik mesleğinde ilerleyerek divan kâtipleri zümresine katıldı. 1095/1683-84 yılında vefat etti. Muhammes ve müseddeste ustadır.
 

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.140.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 544

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 958.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.369.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay. 396.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 699.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.08.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hezâr-ı 'aşkdur dil gülşen-i envârdur sînem

Meger âyîne-i tûtî-i hoş-güftârdur sînem

Libâs-ı surh ile bir serv-kâmet hûbdur şerha

Gam-ı hâlünle yanmış dâgla gülzârdur sînem

Biter her bâr bâg-ı dilde tâze mîve-i nazmum

Derûn-ı Meşrebîveş ravza-i eş'ârdur sînem

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 544.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
7KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
10KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873MeslekGörüntüle
12RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
13KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
18RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle