MİNNETÎ, Minnetî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kula'da doğdu. Gençliğinde İstanbul’a gelerek iyi bir eğitim aldı. Farsça şiir ve inşa üzerine çalıştı. Minnetî, 995/ 1586-87 yılında Hüseyin Paşa’nın Lahsa’ya beylerbeyi olarak atanması üzerine şu tarihi söyledi;

Bu gün sensin mürüvvet ma’deni lutf u kerem kânı

Revâdur olsa lutf-ı pâdişâhî sana erzânî

Bu peygâm-ı sürûr-encâmı gûş idüp didüm târîh

Bihamdillah bugün Lahsânun oldun mîr-i mîrânı (Solmaz 2005: 546)

Bunun üzerine Hüseyin Paşa da Minnetî’yi Lahsa kadılığına atadı (Solmaz 2005: 546). Bu bilgiden hareketle, ölüm tarihi hakkında bir bilgi bulunmayan şairin 995/1586-87 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Dimişsin nâvek-i müjgânuma sînen nişân olsun

Umulmazdı bu senden olsun ey kaşı kemân olsun

***

Cemâlünden nikâb-ı zülfi kaldursan safâ artar

Bu rûşendür güneşden ebr ref’ olsa ziyâ artar

***

Murg-ı cânı ârızın arz itse dil-ber söyledür

Bülbüli bâg içre gûyâ verd-i ahmer söyledür

 

Her nefes âyîne-i ruhsârıdur gûyâ iden

Tûtî-i tab’ı sakın sanman ki sükker söyledür 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 547). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FİRÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FİRÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FİRÂKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FİRÂKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FİRÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayfer Kafkasd. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DELİ ŞÜKRÜd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FİRÂKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle