MİNNETÎ, Minnetî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kula'da doğdu. Gençliğinde İstanbul’a gelerek iyi bir eğitim aldı. Farsça şiir ve inşa üzerine çalıştı. Minnetî, 995/ 1586-87 yılında Hüseyin Paşa’nın Lahsa’ya beylerbeyi olarak atanması üzerine şu tarihi söyledi;

Bu gün sensin mürüvvet ma’deni lutf u kerem kânı

Revâdur olsa lutf-ı pâdişâhî sana erzânî

Bu peygâm-ı sürûr-encâmı gûş idüp didüm târîh

Bihamdillah bugün Lahsânun oldun mîr-i mîrânı (Solmaz 2005: 546)

Bunun üzerine Hüseyin Paşa da Minnetî’yi Lahsa kadılığına atadı (Solmaz 2005: 546). Bu bilgiden hareketle, ölüm tarihi hakkında bir bilgi bulunmayan şairin 995/1586-87 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Dimişsin nâvek-i müjgânuma sînen nişân olsun

Umulmazdı bu senden olsun ey kaşı kemân olsun

***

Cemâlünden nikâb-ı zülfi kaldursan safâ artar

Bu rûşendür güneşden ebr ref’ olsa ziyâ artar

***

Murg-ı cânı ârızın arz itse dil-ber söyledür

Bülbüli bâg içre gûyâ verd-i ahmer söyledür

 

Her nefes âyîne-i ruhsârıdur gûyâ iden

Tûtî-i tab’ı sakın sanman ki sükker söyledür 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 547). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Doğum YeriGörüntüle
2VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
3Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Doğum YeriGörüntüle
4AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Doğum YılıGörüntüle
5VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
6Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Doğum YılıGörüntüle
7AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Ölüm YılıGörüntüle
10AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747MeslekGörüntüle
11VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876MeslekGörüntüle
12Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986MeslekGörüntüle
13AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZBÎ BABA, Mustafa, Kütahyalıd. ? - ö. 1736/1747Madde AdıGörüntüle
17VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
18Tezer Özlüd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Madde AdıGörüntüle