MİSÂLÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 1017/1608)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan’dır. Edirneli’dir. Önceleri meslek sahibi biriyken ilim ve marifet sahibi bilginlerle bir arada bulunduktan sonra ilim tahsil etmeye yöneldi. Yetenekleri sayesinde kısa zamanda yaşıtlarının arasından sıyrıldı. Bir süre muamma yazmayla uğraştı ve bu dalda da maharetiyle ün saldı. Adına yakışır, güzel ahlaklı, irfan sahibi ve benzeri olmayan bir şairdir. Gençliğinin ilk yıllarında dahi duyulmamış manalar bulmada mahirdir ve akıcı üslûbuyla devrinin şairleri arasında nadir kişilerdendir. Bulduğu yeni hayallerle yazdığı sağlam ve başarılı şiirlerinin herkesçe beğenildiği konusunda biyografik kaynaklar hemfikirdir. Aşık Çelebi, Misâlî için “Ümit edilir ki yakın zamanda gökyüzünün hilâli gibi parmakla gösterilen biri olsun” temennisinde bulunur ve onun şairliği hakkında “bu birkaç beyit ve matla o gökyüzünün güneşinin yaradılışından yükselmiş ve parlamıştır” şeklinde övgüde bulunur. Ahdî de şiirlerinde yer verdiği güzel manalar ve hayallerle ilgili Misâlî hakkında övgü dolu sözler sarfeder ve onun “bu” redifli gazeline kendisinin yazdığı nazireye tezkiresinde yer verir (Solmaz 2009: 278).

Bursalı Mehmed Tahir ölümüne yazılan “Hiç dehre Misâli gelmeye hayfâ” mısraını kaydeder ve buradan hareketle ölüm tarihinin 1017/1608 olduğunu ve Yenikapı Mevlevihanesi güzergahında medfun olduğunu söyler (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: C.2, 416).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 09.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 09.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 09.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.02.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Dime sen pây-bûsa ‘âşık-ı zârı muhâldür bu

Öperler sâ’id-i sîmînüni eller güzeldür bu

Koyup kûyunda gönlüm râh-ı ‘ışkun ihtiyâr itdüm

Gönül kalsun begüm yol kalmasun dirler meseldür bu

Hat-ı ruhsârı vasfında o mâh-ı âlem-ârânun

Nazîre dinmez sana ey Misâlî bir gazeldür bu 

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 782)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
4SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
7SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
10SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SİYÂMÎ-ZÂDE, Siyâmî-zâde Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KABÂYÎ, Kabâyî Çelebid. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
15HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Madde AdıGörüntüle