ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1082/1671-72)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin olan şairin doğum yeri Edirne'dir. Soyu Hz. Ali'ye dayandığı için Şehîdî mahlasını almıştır. Arapça öğrenmek ve edebiyat bilgisini tamamlamak üzere Neşatî Dede'ye intisap etmiş ve onun himayesinde yetişerek hizmetinde bulunmuş, 1082/1671-72 yılında vefat etmiştir. Esrar Dede'nin Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye'sinde şairin Farsça üç beyti ile bir muhammesi bulunmaktadır (Genç 2000: 271).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Muhammes

Mir'ât-ı musaffâ mı degül rûyı dil-ârâ

Kim görmeyesün anda bugün Hakkı hüveydâ

Bu pendimi gûş eyle gönül kim budur evlâ

Dil virdigine sıdk ile vir cânunı zîrâ

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

 

Cân vir yoluna yâr ola dirsen sana Ahmed

Zîrâ ki odur ‘âşık-ı sâdıklara maksad

Bu mısra‘ ile gâfil olanlar ola sermed

Yâd itmedi mi bunı cihân fahrı Muhammed

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

 

Seyrümde gezerdüm bu gice derd ile mahzûn

Bir na‘ra işitdüm didi ey dîde-i pür-hûn

Bâkî mi sanursın ‘acebâ kec-rev-i gerdûn

Vir cânını cânân yolına olma diger-gûn

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

 

Aldanma dilâ bâki sanup fâni cihânı

Senden ilerü bunda gelenler göre kanı

Sâdıklıgıla çünki dilâ sevdün o cânı

Âhir anun ‘aşkı ile vir rûh-ı revânı

Men mâte mine’l-aşkı fekad mâte şehîdâ

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 272)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Doğum YeriGörüntüle
4MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Doğum YılıGörüntüle
7MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Ölüm YılıGörüntüle
10MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Madde AdıGörüntüle