Mualla Anıl

Mualla Karakazan
(d. 1909 / ö. 23 Ekim 1985)
Öğretmen, Şair, Bestekar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Babası, Manastır’ın köklü ailelerinden gelen Tevfik (Ertekin) Bey; annesi, Edirne eşrafından mebus Hacı İbrahim Beyin kızı Ayşe Hanım'dır. İlköğrenimini İstanbul’da Mihrimah Sultan İlkokulu'nda, ortaöğrenimini İzmir Kız Muallim Mektebi'nde bitirdi. Buradaki öğrenciliği sırasında okulu ziyaret eden Atatürk’le tanıştı, onun huzurunda Selim Sırrı (Tarcan) ile zeybek oynadı. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik mesleğine atandı. Ankara Musiki Muallim Mektebinde (Konservatuar) beden eğitimi öğretmenliği; Ankara Kız Lisesi, İstanbul Kadıköy Lisesi, Çamlıca Lisesi ve Ankara Cumhuriyet Lisesi gibi okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.

Öğretmenlik yıllarında toplumsal sorumluluklar da üstlendi. Ankara ve İstanbul Kadıköy Halkevlerinde çalıştı. 1949-1951 yılları arasında Türk Kadınlar Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun genel başkanlığını yaptı. 1952’den itibaren de Türk Kültür Ocaklarının başkanlığını üstlenerek halk eğitimi amaçlı sosyal etkinlikler yürüttü. 1955’te İngiltere’ye gitti ve iki yıl süreyle halk eğitimi üzerine bilgi ve görgüsünü artırdı.

Bunların yanı sıra dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Yeni İstanbul gazetesinde “Damlalar” üst başlığı altında değişik konularda -bazen kendi adıyla; bazen de “Mualla Karakazan” takma adıyla- yazıları çıktı.

Mualla Anıl, manzumelerinden otuz dördünü besteleyerek yayımladı. Anıl Korosu’nun kuruculuğunu yaptı.

Mualla Anıl, yoğun çalışma yaşamında şiirle de ilgilendi. Kırklı yıllarından yaşlılığına kadar uzanan bir zamanda yazdığı manzumelerini -Külde Kıvılcım dışında- kendi imkânlarıyla bastırdı. Şiiri “fikir, duygu, hayal deryasının med hâline gelişinin” (Anıl 1975: 3) yarattığı heyecan olarak gördü. Serbest nazımla yazdığı manzumelerinde kafiyeyi de silikleştirdi. Şiirlerinde kişisel duygularını ve bunların doğaya yansımaları yanında İstanbul’u çokça işledi. Şiirde “fikir ve duygudaki samimiyet”e (Anıl 1975: 3) inandı.

Anıl’ın edebiyatımıza önemli bir hizmeti, Şinasi’nin Müntehabat-ı Eş’ârım adlı manzum telif külliyatını Latin harflerine aktararak yayımlamak olmuştur. 1945 yılında Akba Kitabevi tarafından basılan kitabın minik önsözünde, eserin “liselerin son sınıfları düşünülerek” yayımlandığının belirtilmiş olması, Anıl’ın edebiyat öğretiminde “metin”e öncelikli bir önem verdiğini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Kaynakça

Dil, Şahinkaya (1959). Türk Kadın Şairleri Antolojisi. Ankara: Nur Yayınları.

Anıl, Mualla (1975). Savrulan Yapraklar. Ankara: Doğuş Matbaacılık Ltd. Şti. Matbaası.

Tamsöz, Bedihan (1994). Osmanlıdan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Yayınları.

Aydın, Mehmet (1995): Ne Yazıyor Bu Kadınlar. İstanbul: İlke Yayınları.

Çakıroğlu, Ekrem ve Murat Yalçın (Haz.) (2001). Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. HAKAN BEHÇET SAZYEK
Yayın Tarihi: 10.11.2018
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şinasi-Müntehabat-ı Eş'arımAkba Kitabevi / İstanbul1945Antoloji
Külde Kıvılcımİnkılap Kitabevi / İstanbul1964Şiir
Denizde İstanbulDoğuş Matbaacılık Ltd. Şti. Matbaası / Ankara1972Şiir
Savrulan YapraklarDoğuş Matbaacılık Ltd. Şti. Matbaası / Ankara1975Şiir
Uyanık GecelerAjans-Türk Matbaacılık / Ankara1978Diğer
Ömrüm ve RüzgarlarUlucanlar Matbaası / Ankara1976Şiir
Ömrüm SöyleşiyorBas-Yay Matbaası / Ankara1984Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Ersin Günçed. 20 Ocak 1943 - ö. 14 Ocak 2012Doğum YeriGörüntüle
2ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
3ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4SÖHRABd. 1909 - ö. 1994Doğum YılıGörüntüle
5Vehbi Cem Aşkund. 28 Haziran 1909 - ö. 8 Ocak 1979Doğum YılıGörüntüle
6Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YılıGörüntüle
7Gabit Müsirepovd. 22 Mart 1902 - ö. 31 Aralık 1985Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSEYİN CAVAN/FERMAN, Hüseyin Cavand. 1916 - ö. 14.11.1985Ölüm YılıGörüntüle
9Behiç Duygulud. 1933 - ö. 2 Nisan 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Murathan Mungand. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11CAFER ABDALd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Şükran Kozalıd. 7 Ağustos 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Erol Martald. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Azize Emremd. 1910 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Anıl Meriçellid. 23 Haziran 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Anıld. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hatice Mualla Sümerd. 13 Ağustos 1929 - ö. ?Madde AdıGörüntüle