FÂNÎ, Fânî Çelebi

(d. 950 ?/1543 ? - ö. 1010\\\'dan sonra/1601\\\'den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirnelidir. Sultan III. Murad dönemi şairlerinden olup asıl mesleği attarlıktır.Sultan III. Mehmed Han'ın Eğri seferinde, sultan Edirne’ye geldiğinde kendisine bir kaside sunduğu ve karşılığında para ödülü aldığı bildirilmektedir. Kaynaklarda hakkında verilen bilgiler çelişkili ve tutarsız görünmektedir. Mesela kendisi hakkında bilgi veren aşağıdaki kaynaklarda kendisinin II.Murad dönemi şairi olduğu ve Sultan IV.Mehmed'in Eğri seferinde bir övgü şiiri sunduğu bildirilmiştir ki, Sultan II.Murad ile Sultan IV.Mehmed arasında tam 250 sene vardır. Dolayısıyla Fânî'nin yaşadığı dönemi Sultan III. Murad ve Sultan III. Mehmed dönemleri olarak düzeltmek gerekmektedir. Fânî'nin, Lokman hekimin öğütlerini Farsça’dan Türkçe’ye çevirdiği bildirilmektedir. Ayrıca, manzum bir bilmece risalesi olup 1003/1594 yılında yazılmıştır.

 

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî (1996). Enîsü'l-Müsâmirîn. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şb. Yay. 

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Köhne cisre uğrama gel ey püser

At ile geçmekten anı kıl hazer

 

Manzum bilmece risalesinden bir bilmece

Nedir ol hokka kim yâkûta benzer

İçi pür dürr-i meknûndur müdevver

Kapansa bir hayal olur gözünde

Açılsa dökülür kand-ı mükerrer

Bilmecenin cevabı

Leb-i dilberdir anı bil sen ammâ

Deme nâdâna ağzından çıkarma


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂYÎ, İvaz Paşa-zâded. ? - ö. 1437Doğum YeriGörüntüle
2İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
3RESTÂRÎ (DESTÂRÎ), Restârî Çelebid. ? - ö. 1624Doğum YeriGörüntüle
4MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YılıGörüntüle
5HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Doğum YılıGörüntüle
6CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
7MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Ölüm YılıGörüntüle
8HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Ölüm YılıGörüntüle
9CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
10MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617MeslekGörüntüle
11HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594MeslekGörüntüle
12CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620MeslekGörüntüle
13MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Madde AdıGörüntüle
17HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Madde AdıGörüntüle
18CÜNÛNÎ AHMED DEDE, Larendelid. 1543? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle