MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlı

(d. ?/? - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat'ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Paşa'dır. Şiirlerinde Müceddidî mahlasını kullandı (Kurnaz 2001: 908). Ârif Hikmet Tezkiresi'nde mahlası Mücdevî olarak verilmiştir (Ârif Hikmet 57). Bağdat civarında bulunan Bâbân hükkamından Hâlid Paşa'nın oğludur. 1249/1833 senesinde Kerkük'te kaza ile vefat etmiştir. Orada Molla Mahmûd Zengî'nin tekkesi civarına defnedilmiştir.

Ârif Hikmet'e göre Farsça ve Arapça şiirleri önemlidir. Kaside, mesnevi, gazel kısaca bütün şiir türlerinde çok sayıda şiiri bulunmaktadır (Ârif Hikmet 57). Şiirine örnek olarak Farsça bir beyti Ârif Hikmet Tezkiresi'nde kayıtlıdır.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 57.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YeriGörüntüle
3Rızayid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YılıGörüntüle
6Rızayid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Ölüm YılıGörüntüle
9Rızayid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615MeslekGörüntüle
12Rızayid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rızayid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKÎKÎ BEY, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Madde AdıGörüntüle
18Rızayid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle