MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlı

(d. ?/? - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat'ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Paşa'dır. Şiirlerinde Müceddidî mahlasını kullandı (Kurnaz 2001: 908). Ârif Hikmet Tezkiresi'nde mahlası Mücdevî olarak verilmiştir (Ârif Hikmet 57). Bağdat civarında bulunan Bâbân hükkamından Hâlid Paşa'nın oğludur. 1249/1833 senesinde Kerkük'te kaza ile vefat etmiştir. Orada Molla Mahmûd Zengî'nin tekkesi civarına defnedilmiştir.

Ârif Hikmet'e göre Farsça ve Arapça şiirleri önemlidir. Kaside, mesnevi, gazel kısaca bütün şiir türlerinde çok sayıda şiiri bulunmaktadır (Ârif Hikmet 57). Şiirine örnek olarak Farsça bir beyti Ârif Hikmet Tezkiresi'nde kayıtlıdır.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 57.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YeriGörüntüle
4ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YılıGörüntüle
7ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Ölüm YılıGörüntüle
10ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76MeslekGörüntüle
13ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle