MUHTÂR

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Asıl adı, eğitimi, doğum ve ölüm tarihi gibi hayatına dair hemen hiçbir konuda bilgi yoktur. Varlığından iki kitâbedeki tarih manzumeleri sayesinde haberdar olunabilen şair hakkında tek bilinen Talaslı Ali Sâib Paşa’nın serasker mektupçuluğunu yapmış olmasıdır (Erkiletlioğlu 1996: 221). Kayseri’nin Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi’nde Ali Sâib Paşa’nın yaptırmış olduğu ve bugün iç kapı girişinde yazılı olan bir kitabe 1304/1886-87 ile yine Talas’taki Ali Sâib Paşa’nın, annesi Esmâ Hâtun adına yaptırdığı Talas Mezarlığı’nın doğu köşesinde bulunan Esmâ Hâtun Kümbeti kitabesindeki 1307/1889-90 tarihlerinden ve Ali Sâib Paşa’nın vefatına 1309/1891-92 düştüğü tarih manzumesinden şairin 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı, muhtemelen 20. yüzyılı da idrak ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve Haydar Ali Diriöz (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Erkiletlioğlu, Halit (1996). Osmanlılar Zamanında Kayseri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nûr-ı mihrâb-ı zafer Şâh-ı Hamîdü’ş-şiyemin

Murtazâ-menkabe ser-askeri Sâ’ib Paşa

 

Pey-rev-i azm-i hüdâ-perver-i şâhânesidir

Arz-ı âsâr-ı diyânetde bilâ reyb ü riyâ

 

İşte bu câmi’ iken çeşm-i cihândan pinhân

Çok zamândan beri mânende-i nûr-ı ma’nâ

 

Yeniden eyledi ihyâsına sarf-ı himmet

Himmeti var ola celb itdi o hakana du’â

 

Tâ ola zîver-i âzân-ı cihân bâng-i ezân

Bâb-ı iclâli ola kıble-i hâcât-revâ

 

Ser-fürû itdi bu târîhe cemâ’at Muhtâr

Kıldı bu mescidi te’sîs Ali Sâ’ib Paşa - 1304

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
2DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Doğum YeriGörüntüle
4MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
5DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Doğum YılıGörüntüle
7MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
8DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Ölüm YılıGörüntüle
10MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000MeslekGörüntüle
11DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950MeslekGörüntüle
13MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle
17DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Madde AdıGörüntüle