MU'ÎN, Manastırlı Mu'în Efendi

(d. ?/? - ö. 1236/1821)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastır'da doğdu. İlk öğrenimini doğduğu yer olan Manastır'da yaptı, daha sonra İstanbul'a gelerek Mektûbî-i Sadr-ı Âlî Odası hulefası sınıfına dahil oldu. Burada hâcelik rütbesini kazanarak Fârisî mütercimliği görevine getirildi. 1236/1821 senesinde İstanbul'da vefat etti. Topkapı haricinde medfundur. Tâlib Efendi vefatına "Mu'în-i pür-hüner gitdi na'îme" mısraını tarih düşürmüştür.

Meşhur Neş'et Efendi'nin talebelerinden olan Mu'în Efendi'nin tabî'at-ı şi'riyyesi olduğu fakat elde fazla şiiri bulunmadığı Fatîn tarafından ifade edilmiştir (Fatîn 1271: 378). Fatîn Tezkiresi'nde bir müşterek gazeli örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müşterek Gazel

Sanman figân-ı bülbül-i şeydâ bahâradır

Uşşâka bî-edebligini i'tizâradır

Sevdim o şûh dilber-i tannâzı gizlice

Aşkı derûna sığmadı hayf âşikâradır

Mânend-i lâle dâg-ı dili itdim âşikâr

Zîrâ ki rağbeti o gülün lâle-zâradır

Gülzâr-ı dehre eylemezem çeşm-i iltifât

Meylim hezâr şevk ile ol gül-izâradır

Şehbâz-ı çeşm-i şûhı süzüldi şitâb ile

Zannım tezerv-i cânımı kasdı şikâradır

Düşdüm hayâl-i zülf ile tûl-i emellere

Fikrim hemân o hâl ü hat-ı müşk-bâradır

Yâd-ı lebinle meclis-i hasret-keşânda

Meylim hemîşe bâde-i şîrîn-güvâradır

İzzet Mu'în ile ser-i fıskiyyede bugün

Mecrâ-yı hâme bu gazel-i âb-dâradır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 378.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Doğum YeriGörüntüle
2VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542Doğum YeriGörüntüle
3CEVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Doğum YılıGörüntüle
5VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542Doğum YılıGörüntüle
6CEVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Ölüm YılıGörüntüle
8VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542Ölüm YılıGörüntüle
9CEVÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782MeslekGörüntüle
11VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542MeslekGörüntüle
12CEVÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Madde AdıGörüntüle
17VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542Madde AdıGörüntüle
18CEVÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle