MU'ÎNÎ, Mu'înî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahdî’ye göre Edirne, Hasan Çelebi’ye göreyse İstanbul’da doğdu. Kânûnî Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Mu’înî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İyi bir öğrenim gördükten sonra mülazım ve kadı oldu. Kadılığında adaleti ve fakirlere yardımseverliği ile tanındı (Solmaz 2005: 524, Eyduran 2009: 303). Şairin ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Fâizî, Mu’înî’nin Dîvân sahibi olduğunu belirtir (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 174a). Ancak bu Dîvân şimdilik elde değildir.

Farsçası iyi, yazı yazmada usta olan Mu’înî, devrindeki şairler arasında müstesna bir yere sahipti (Solmaz 2005: 524, Eyduran 2009: 303).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 174a.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1360-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilberin hüsnüni seyret göre nakkâş nedür

Nedür ol leb nedür ol ruh nedür ol kaş nedür

Lutfederse nigehi gamzesi cân kasdın ider

Nedür ol rind-i cihân dilber-i kallâş nedür

Tutalum yok deyü ‘uşşâkını inkâr itdün

Ya ser-i kûyunı devr eyleyen evbâş nedür

Reh-i aşkumda benüm terk-i ser itsün der imiş

Yoluna cânumı kurbân edeyüm baş nedür

Dilberi sevdigün iderse Mu’înî inkâr

Dîdesinden ruhuna kanlı akan yaş nedür

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 142).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
3İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583Doğum YılıGörüntüle
6İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583Ölüm YılıGörüntüle
9İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583MeslekGörüntüle
12İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, Defterdâr-zâde Ahmed Cemâlî Çelebid. ? - ö. 1583Madde AdıGörüntüle
18İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle