MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul' da doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Gençliğinde öğrenimini tamamladıktan sonra rûznâmçe-i evvel kâtibi oldu. 1115/1703-04 yılında vefat etti (Çapan 2005: 547; Arslan 1994: 45; Kurnaz vd. 2005: 985).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddîn. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zevk-bahş olsa aceb mi dile 'âlâm-ı vatan

Hâlet-i mey gibidür hâtıra-yı nâm-ı vatan

Nûr-ı hurşîd-i kıyâmet gibi eyler mi tulû'

Revzen-i dîde-i cân u dile peygâm-ı vatan

Âftâb-ı şafak-ı gurbete sad hande ider

Feyz-i nûr-ı siyeh-i tîregî-i şâm-ı vatan

Gurbetün yücelenen servini gördükçe gelür

Hâtıra kâmet-i hûbân-ı gül-endâm-ı vatan

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 547.)

Yazılur yine kazâ matlabına

Nola ugrarsa kazâya kâzî

Hakkdan ister bir 'âlî kâzî

Olamaz degme kazâya râzî 

(Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddîn. Sivas: Dilek Matbaacılık.45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YeriGörüntüle
4HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
6ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YılıGörüntüle
7HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895MeslekGörüntüle
12ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758MeslekGörüntüle
13HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Madde AdıGörüntüle