MUSTAFÂ, Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi

(d. ?/? - ö. 1294/1877)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Elbistan'da doğdu. Yemlihâ-zâde Mustafa Kâmil Efendi olarak tanınmaktadır. Kadılık yaptı. Tarîkat-ı Mevleviyye müntesiplerindendir. Kayseri kadısı iken 1294/1877 yılında burada vefat etti. Seyyid Burhâneddîn Türbesi civarında medfundur.

Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 58) Mustafa Kâmil Efendi'nin şu eserleri olduğu bildirilmektedir.

1. Arûz-ı Endülüsî Şerhi.

2. Dîvân-ı Eş'âr: Şiirlerinin toplandığı bir eserdir.

3. El-Hikmetü'l-Bâliga ve Şerhuhâ: Hikmet konulu bir eserdir.

4. El-Makâlâtu'l-Hasân Alâ Kasîdeti'l-Hassân Ma'a Tahmîs. Kendi yazdığı Hüseyniyye Manzûmesi'nin tahmisi ve şerhidir.

5. El-Manzûmetü'l-Aliyye Fi'l-Ahbâri'n-Nebeviyye: Usûl-i Hadîs'e ait bir eserdir.

6. Elfiyye ve Şerhi: İlm-i Usûl-i Fıkıh'tan manzum bir eserdir. Bin beyit civarındadır.

7. Hâşiye Alâ Karatepeli.

8. Hüseyniyye Manzûmesi.

9. Kasîde-i Adem Şerhi: Bu kaside üç matlab üzere şerh edilmiştir.

10. Kasîde-i Hemziyye Tahmîsi.

11. Kasîde-i Madriyye'nin Şerh ve Tahmîsi.

12. Manzûme-i Râ'iyye: Akaid ve kelam konulu bir eserdir.

13. Menâhicü'l-İhticâc: Mantık konulu bir eserdir.

14. Nazmu'l-Fünûn: Mantık, vaz', adab, aruz, ma'ani, bedi', beyan gibi yedi ayrı ilimden bahseden bir eserdir.

15. Şerh Alâ Kasîde-i Nebeviyye Li'l-Fâzıl Hasan Fehmî Efendi: İlm-i Mizan ve adab konulu bir eserdir.

16. Ta'lîkât Alâ Nuhbeti'l-Fiker Fi'l-Hadîs: Hadis usulüne dair bir eserdir.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre bu eserlerinden başka küçük risaleleri de vardır (1333: 58).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsDoğum YeriGörüntüle
2AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Doğum YeriGörüntüle
3ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsDoğum YılıGörüntüle
5AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Doğum YılıGörüntüle
6ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsÖlüm YılıGörüntüle
8AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsMeslekGörüntüle
11AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992MeslekGörüntüle
12ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961MeslekGörüntüle
13ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂKİR/TEVFÎK, Abdullah b. Mustafâ Elbistânîd. ? - ö. 1795 dsMadde AdıGörüntüle
17AHMET CANSIZd. 1929 - ö. 26.12.1992Madde AdıGörüntüle
18ALİ HAKİ EDNA/HARHARİ/FİGANÎ/HİCRANÎ/EDNAÎ/GULAMÎ/VİSALÎ/GEDAÎ, Ali Doğand. 1889 - ö. 1961Madde AdıGörüntüle