NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1018/1609-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamid (Isparta)’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Hamidli olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek Kınalızâde Ali Çelebi’den mülâzım oldu. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1018/1609-10 yılında İstanbul’da vefat etti. Mezarı Edirnekapısı dışındadır. Şiir ve inşası güzel olup muammaları ile tanındı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1222.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nâhifî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 494.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 545.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1040.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 16.06.2014]. 208.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.06.2014]. 359-360.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4569.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Nahifî Mehmed Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 498.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Revâ mıdur seni hammâmda kuca bî-bâk

Yüzüne kir getürür bir gün ey perî dellâk

xxx

Arz-ı kâmet itmeyince dil alınmaz gördi yâr

Sonradan kâmet getürdi ol nigâr-ı şîvekâr

xxx

Sensüz ey ruhları gül lebleri mey

Kâmış işkencesidür âşıka ney

xxx

Arakla bâdeyi dün gice meclisde çekişdürdüm

Birinün ter-mizâcı birinün dahı beter buldum

Be-nâm-ı Necm

Seyr idelden ol melâhat kânınun gencinesin

Gonçe çâk itdi kabâsın lâle yakdı sînesin

(Aman)

Gitmez ey serv-i revân hâtırdan endâmun senün

Mihr-i dilde kazmış üstâd-ı ezel nâmun senün

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.06.2014]. 359-360.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED ALİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ALİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ALİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED ALİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHMED ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Ali Yılmazd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle