NAİLİ

(d. 1864 / ö. 1934?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aynı mahlası taşıyan birkaç âşık bulunmakla birlikte âşığın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Koçhisar diye bilinen Ilgaz’da 1864 yılında doğmuştur. Kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiştir. Beş ay Çankırı Hapishanesinde kalmıştır. Hapishane kalma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ne zaman vefat ettiği bilinmeyen âşığın 69-70 yaşlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Nailî’yi tanıyan ve hakkında ilk yazı yazan Sadi Yaver Ataman’dır (Cunbur 1972: 435-436).

10 yaşından itibaren şiir yazan âşığın ezberi kuvvetlidir. Kendinden önce gelen halk şairlerini tanır ve usta malı söyler. Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan âşık on sekiz yaşından otuz beş yaşına kadar yazdığı şiirleri yırtıp yakmıştır. Geredeli Figanî ile Gedayi’ye çıraklık etmiştir. Diyar diyar gezerek şiirler düzmüştür. Kendi gibi şair olan oğlu Şaban Şevki’nin ardından acısını anlattığı ve Tanrı’dan aman dilediği bir şiiri bulunmaktadır: “Yaktı cismim ateş-i suzanda kaldım Ya Vedut/Bir ilâç et derdime dermanda kaldım Ya Vedut.” Ayrıca güzellik ve aşk konularında şiirler yazmıştır. Şiirlerinde edebî sanatları bilhassa benzetme sanatını kullanmıştır. Öyle ki şiirlerinde sevgili genellikle gül yüzlü ve taş kalplidir. Sıfat, tamlamalar ve kafiye ile şiirlerinde ahengi sağlamaktadır. Âşık Nailî’nin bazı şiirlerini Talât Bey toplayıp neşretmiştir (Cunbur 1972: 435-436).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi Türk Halk Şâirleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BİLGE TÜZEL
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Şevket Bohçad. 1920 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YeriGörüntüle
3KEL ÇAVUŞd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEHCETd. 1864 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YılıGörüntüle
7BEHCETd. 1864 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Ölüm YılıGörüntüle
10BEHCETd. 1864 - ö. 1900MeslekGörüntüle
11ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919MeslekGörüntüle
12Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932MeslekGörüntüle
13BEHCETd. 1864 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEHCETd. 1864 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
18Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Madde AdıGörüntüle