NAİLİ

(d. 1864 / ö. 1934?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aynı mahlası taşıyan birkaç âşık bulunmakla birlikte âşığın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Koçhisar diye bilinen Ilgaz’da 1864 yılında doğmuştur. Kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiştir. Beş ay Çankırı Hapishanesinde kalmıştır. Hapishane kalma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ne zaman vefat ettiği bilinmeyen âşığın 69-70 yaşlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Nailî’yi tanıyan ve hakkında ilk yazı yazan Sadi Yaver Ataman’dır (Cunbur 1972: 435-436).

10 yaşından itibaren şiir yazan âşığın ezberi kuvvetlidir. Kendinden önce gelen halk şairlerini tanır ve usta malı söyler. Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan âşık on sekiz yaşından otuz beş yaşına kadar yazdığı şiirleri yırtıp yakmıştır. Geredeli Figanî ile Gedayi’ye çıraklık etmiştir. Diyar diyar gezerek şiirler düzmüştür. Kendi gibi şair olan oğlu Şaban Şevki’nin ardından acısını anlattığı ve Tanrı’dan aman dilediği bir şiiri bulunmaktadır: “Yaktı cismim ateş-i suzanda kaldım Ya Vedut/Bir ilâç et derdime dermanda kaldım Ya Vedut.” Ayrıca güzellik ve aşk konularında şiirler yazmıştır. Şiirlerinde edebî sanatları bilhassa benzetme sanatını kullanmıştır. Öyle ki şiirlerinde sevgili genellikle gül yüzlü ve taş kalplidir. Sıfat, tamlamalar ve kafiye ile şiirlerinde ahengi sağlamaktadır. Âşık Nailî’nin bazı şiirlerini Talât Bey toplayıp neşretmiştir (Cunbur 1972: 435-436).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi Türk Halk Şâirleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BİLGE TÜZEL
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendid. ? - ö. 13 Eylül 1810Doğum YeriGörüntüle
2SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Doğum YeriGörüntüle
3Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜLAZİZd. 1864 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
5HAMDİd. 1864 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLAZİZd. 1864 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDİd. 1864 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜLAZİZd. 1864 - ö. 1936MeslekGörüntüle
11HAMDİd. 1864 - ö. 1939MeslekGörüntüle
12MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948MeslekGörüntüle
13ABDÜLAZİZd. 1864 - ö. 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDİd. 1864 - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLAZİZd. 1864 - ö. 1936Madde AdıGörüntüle
17HAMDİd. 1864 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
18MEHMET BEHÇET KUTLUd. 1864 - ö. 26.10.1948Madde AdıGörüntüle