NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1165/1751-52)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Rahmetullah’tır. Sâlim Tezkiresi'nde Buhara'da; Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistan'da doğduğu kaydedilmiştir. Çorlulu Alî Paşa’nın vezirliği sırasında Özbek elçisi ile İstanbul’a gelip dört ay İstanbul’da kaldı. Daha sonra Mekke’ye gidip hacceyledikden sonra yine İstanbul’a geldi. Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistanlı olduğunun kaydedilmesi ve Sâlim Tezkiresi'nde Özbekistan elçisiyle ile ilgili olan malumatlar, Nazîmâ'nın Çağatay sahası şairlerinden olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yaklaşık 1165/1751-52 yılında vefat etti. (Kurnaz vd. 2001: II/1079)

Nakşibendî tarikatına mensup bir derviştir. Farsça şiir söylemede ustadır. Eserinin olup olmadığı hususunda kaynaklarda bilgiye rastlanmamakla birlikte, şiirlerinden örnek olarak iki beytine yer verilmiştir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1079.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım).Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 425.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ve Lehû ez-Türkiyyât

Dehen açılmaya hatt-ı lebi ma’lûm olmaz

Mani-i nâme-i pîçîdesi mefhûm olmaz

 

Yâr içün tâze gazel söyleyelim kaddi gibi

Öyle bir mısrâ‘-ı berceste-i manzûm olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
15ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle