SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalı

(d. 1237/1821 - ö. 1308/1890)
sözlük yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1237/1821 yılında Buhara'da doğdu. Tahsil hayatı hakkında elimizde pek fazla bilgi yoktur. Ancak yaptığı işlerden iyi bir eğitim gördüğü, özellikle dinî ilimlerde kendisini iyi yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda şairlik yönü de bulunan Şeyh Süleymân Efendi eski Türk ve Fars edebiyatlarını da iyi derecede öğrenmiştir. 1844 yılında Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkistan'dan Bağdat'a geçti, oradan da Hicaz'a gitti. Burada üç yıl kaldı. 1847 yılında Buhara emirinin Dersa'âdet kapı kethudası olarak İstanbul'a geldi. Süleymân Efendi aynı zamanda bir din bilginidir. Türkistan'dan hacca gitmek üzere yola çıkan Türkistanlıların İstanbul'da konaklamaları için kurulmuş olan Özbekler Tekkesi'nde 1860-1870 yılları arasında şeyhlik de yaptı. Öte yandan Şeyh Süleyman, devlet ve siyaset işleriyle de meşgul oldu (Yaman 2007: 660). İngilizlerin Osmanlılar aleyhinde İslam dünyasında propoganda yapmaları üzerine Sultan II. Abdulhamîd tarafından Rusya ve Asya'daki müslümanları halifenin etrafında birliğe çağırmak için Osmanlı hanedanının sefiri sıfatıyla Hindistan, Afganistan ve Türkistan'a görevli olarak gönderildi. Bu maksatla Fergana, Buhara, Hive, Türkmenistan, Afganistan ve Hindistan'ı dolaştı. Başarılı bir devlet görevi seyahatinden dönen Şeyh Süleyman Efendi, taltif edilerek üçüncü rütbeden Mecidiye nişanına layık görüldü. Bu uzun seyahatlerinden sonra Şeyh Süleyman, Gazi Osman Paşa'nın kılıcını getiren Macarlara teşekkür için gönderilen heyetin başkanı olarak 1877 senesinde Macaristan'a gitti (Yaman 2007: 661). Bir ara Peşte'de toplanan Turan Kongresi'ne de katıldı. Sonraları Encümen-i Teftîş üyesi olarak görevlendirildi. Şeyh Süleymân, 1890 yılında İstanbul'da vefat etti. (Yaman 2007: 660, 661).

Şeyh Süleyman Efendi'nin yumuşak huylu birisi olduğunu ve şiirlerinin de bulunduğunu Mehmed Süreyyâ söylemektedir (1311: 101).

Bilinen tek eseri Lugat-ı Çagatâyî ve Türkî-i Osmânî'dir. Eserin birinci cildi 1298-1300 yılllarında İstanbul'da 320 sayfa olarak basıldı. İkinci ciltten ise sadece 20 sayfalık küçük bir bölüm basıldı. Bu sözlükte 7600 kelime yer almaktadır. Ayrıca bu sözlükte Âgehî, Ricâ'î, Mûnis gibi tanınmış Çağatay şairlerinin şiirlerinden örnekler ve halk türküleri ile atasözleri yer almaktadır. Ancak bu malzeme Özbek şivesi ile verilmektedir. Eser çok yararlıdır, lakin özbeöz Çağatayca sayılmaz. Bu eser I. Kunoş tarafından kısaltılarak Almancaya tercüme edilmiş ve 1902 senesinde Budapeşte'de basılmıştır.

Şeyh Süleyman Efendi, İstanbul'a geldikten sonra Türk milliyetçiliği yolunda dil, folklor ve siyaset alanlarıyla meşgul oldu. Bu çalışmaların en önemlisi hiç şüphesiz 1882 yılında yazdığı Lugât-ı Çağatâyî ve Türkî-i Osmânî adlı sözlüğüdür. Bu eserde Çağatay Türkçesini dünyanın ana lisanlarından biri şeklinde tanımladı ve Osmanlı Türkçesinin de kaynağı olduğunu belirtti. Böylelikle Türk dilinin bütünlüğünü, Türkistan'la Osmanlı Türkiyesi'nin bağlantılarına dikkat çekerek Osmanlı hanedanının soyca Türk olduğunu vurgulamaya çalıştı. Yine bu eserinde Türkistan'da bulunan 92 Özbek soyunu sayarak onlarla ilgili folklor malzemesi topladığını da açıkladı. Onun bütün bu işlerden amacı Türk birliğini sağlamaktı.

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. I, III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Süleyman Efendi". C. VIII. İstanbul: Dergâh Yay.

Yaman, Ertuğrul, A. Kemal Bolaç, Ahsen Esatoğlu (1998). Türkiye'deki Türk Dünyası. Ankara.

Yaman, Ertuğrul. (2007). "Süleyman Efendi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 25.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Doğum YeriGörüntüle
3REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
4ZÎVER, Kafkasyalı, Trabzonlud. 1821 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
5HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
7AHMED HAMDİ, Şirvânîd. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnîd. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9HAYREDDÎN PAŞA, Tunuslud. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10MA‘NEVÎ, Mustafa Manevîd. 1600\\\'lerin ortası - ö. 1702MeslekGörüntüle
11HAKKÎ, Şeyh İsmail Hakkı Zühdi Efendid. 1862 - ö. 1913MeslekGörüntüle
12VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendid. ? - ö. 1764-1765MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HATÎBd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Madde AdıGörüntüle
17İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
18BÎDÂRÎ, SARRAF BÎDÂRÎ EFENDİd. ? - ö. 1560Madde AdıGörüntüle