NEF'Î, Erzurumlu Resûl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Resûl Efendi'dir. Memleketinde öğrenim gördükten sonra Şam'a giderek Şam valisinin kâtipliğini yaptı. Ölüm tarihi belli olmamakla beraber kaynaklar Abdülmecîd devrinde vefat ettiğini bildiriyor.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâkül-i şeb-rengini itdikçe ol meh pîç ü ham

Âşık-ı mehcûruna gelmek gerek bin derd ü gam

Hâline ben dâne-i dâm-ı dil-i şeydâ didim

Vech-i ahsenle bize yüz virmedi ol gonca-fem

Gülşen-i dil o gülün cây-ı karârıdır hemân

Bülbül-âsâ nice efgân itmeyem her subh-dem

Nükte-sencîde bulunmaz peyrev-i Nef'î bugün

Reşk ider eş'ârına Bâkî olursa Muhteşem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 418.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PERVANÎ, Feyzullah Taştekind. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BAKİOĞLU, Mütalip Koçd. 02.04.1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Zekiye Çomaklıd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle