NEF'Î, Erzurumlu Resûl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Resûl Efendi'dir. Memleketinde öğrenim gördükten sonra Şam'a giderek Şam valisinin kâtipliğini yaptı. Ölüm tarihi belli olmamakla beraber kaynaklar Abdülmecîd devrinde vefat ettiğini bildiriyor.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâkül-i şeb-rengini itdikçe ol meh pîç ü ham

Âşık-ı mehcûruna gelmek gerek bin derd ü gam

Hâline ben dâne-i dâm-ı dil-i şeydâ didim

Vech-i ahsenle bize yüz virmedi ol gonca-fem

Gülşen-i dil o gülün cây-ı karârıdır hemân

Bülbül-âsâ nice efgân itmeyem her subh-dem

Nükte-sencîde bulunmaz peyrev-i Nef'î bugün

Reşk ider eş'ârına Bâkî olursa Muhteşem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 418.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015Doğum YeriGörüntüle
2ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Doğum YeriGörüntüle
3CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Doğum YeriGörüntüle
4EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015Doğum YılıGörüntüle
5ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Doğum YılıGörüntüle
6CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Doğum YılıGörüntüle
7EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015Ölüm YılıGörüntüle
8ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Ölüm YılıGörüntüle
9CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Ölüm YılıGörüntüle
10EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015MeslekGörüntüle
11ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?MeslekGörüntüle
12CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?MeslekGörüntüle
13EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EFENDİ, Muhittin Geyikd. 01.01.1923 - ö. 17.11.2015Madde AdıGörüntüle
17ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Madde AdıGörüntüle
18CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Madde AdıGörüntüle