NEŞ'ET

(d. 1252/1836 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1252//1836 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. Konya valisi İşkodralı Mustafa Paşa’nın mektupçuluk hizmetinde bulunan Arapgirli Zîver Efendi’nin oğludur. Bir süre ilim tahsilinden sonra İşkodralı Mustafa Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda bir miktar şiiri bulunduğu ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 407; Mehmed Süreyyâ 1311: 553; Kurnaz, Tatcı 2001: 1056).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Humâr-ı bâdeden mey-nûşa sor kim bak neler çekmiş

Biraz sürmüşse zevkin bir zamân da derd-i ser çekmiş

Rehâ olsa n’ola ebnâ-yı gerdûn zahm-ı gerdûndan

Ki yokdur dâr-ı dünyâda cefâsın ben kadar çekmiş

Perîşânî-i agyâra sebeb olmag içün âşık

Enîn ü nâle vü efgân ile âh-ı seher çekmiş

Kızıllık âsumânda sanma te’sîr-i şafakdandır

Şerâr-ı dûd-ı âhımdır ki tâ eflâke ser çekmiş

Tecâhülden tegâfülden gelüp ol mest-i nev-sâzım

Dimiş ki var mıdır Neş’et gibi benden zarar çekmiş

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 407.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VELİ, Karabaş Veli Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
2RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
3İDRAKÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YılıGörüntüle
7İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07MeslekGörüntüle
13İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Madde AdıGörüntüle