NEŞ'ET

(d. 1252/1836 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1252//1836 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. Konya valisi İşkodralı Mustafa Paşa’nın mektupçuluk hizmetinde bulunan Arapgirli Zîver Efendi’nin oğludur. Bir süre ilim tahsilinden sonra İşkodralı Mustafa Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda bir miktar şiiri bulunduğu ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 407; Mehmed Süreyyâ 1311: 553; Kurnaz, Tatcı 2001: 1056).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Humâr-ı bâdeden mey-nûşa sor kim bak neler çekmiş

Biraz sürmüşse zevkin bir zamân da derd-i ser çekmiş

Rehâ olsa n’ola ebnâ-yı gerdûn zahm-ı gerdûndan

Ki yokdur dâr-ı dünyâda cefâsın ben kadar çekmiş

Perîşânî-i agyâra sebeb olmag içün âşık

Enîn ü nâle vü efgân ile âh-ı seher çekmiş

Kızıllık âsumânda sanma te’sîr-i şafakdandır

Şerâr-ı dûd-ı âhımdır ki tâ eflâke ser çekmiş

Tecâhülden tegâfülden gelüp ol mest-i nev-sâzım

Dimiş ki var mıdır Neş’et gibi benden zarar çekmiş

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 407.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VELİ, Karabaş Veli Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
2REMZİ, Arapgirli Remzi, Mehmed Mevlütd. 1848 - ö. 1907Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYİN YIRIKd. 1933 - ö. 1976Doğum YeriGörüntüle
4MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
6NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Ölüm YılıGörüntüle
9NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916MeslekGörüntüle
11KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936MeslekGörüntüle
12NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Madde AdıGörüntüle
18NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle