NASÛHÎ, Abdülhâlik

(d. 1252/1836 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

30 Zilkade 1252/1836'da İstanbul'da doğdu. Eski Tahran sefiri Hayrullah Efendinin oğludur. Valide ve Beyazıd rüşdî mekteblerinde, harbiye mektebinde, Paris'te okudu. Dört yaşında iken İstanbul müderrisliği yetkisi verildi. 1271/1854'te Fahrî binbaşılık ile askerlik mesleğine ve 1273/1856'da kaymakamlık ile erkânıharb sınıfına girdi. 1280/1863'te askerlikten çıkarak saniye rütbesiyle Babıâlî terceme odasına memur oldu. Muhtelif tarihlerde divanı muhakematı maliye, meclisi kebir maarif üyeliği, Edirne ve Dedeağaç, Rumeli demir yolları komiserliğine, Rus muharebesi esnasında Edirne'de askeriye nakliyat ve daha sonra tıbbiyede muhacîrin sıhhiye komisyonları başkanlığına, Şehremaneti meclisi üyeliğine, Ayastefanos'ta oluşan muhacir iade komisyonu üyeliğine, Şehremaneti meclisi başkanlığına, üç defa İçel mutasarıflığına, Lâzistan, Beyrut, Canik mutasarrıflıklarına, üç ay Beyrut vali vekâletine, Halep ve daha sonra Elazığ valiliklerine, Tahran sefaretine, Adana, Beyrut valiliklerine, Bulgaristan komiserliğine atandı. 1326/1908'de - ikinci defa - Tahran sefaretine atandıysa da gitmeyip meşruriyetin ilanının ardından ayan heyeti üyeliğine atandı.
Bâlâ rütbesini, birinci rütbe Osmanî ve Mecidî; nişanlarını, altun ve gümüş İmtiyaz madalyalarını, Rusyanın birinci Sent Stansilâs, Bulgaristanın birinci Merit sivil, Papalığın birinci Pinof, İran'ın birinci Şir ü Hurşîd, İtalyanın ikinci Kuron d'İtali, Fransanın üçüncü Lejyon donör nişanlarına layık görüldü.
29 safer 1330/1912'de vefat etti. Sultan Mahmûd türbesi haziresine, büyük babası Abdülhak Molla'nın kabri civarına defnolundu.
Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca okur ve anlardı. Fransa şairlerinden Vulney'in Tedmür Harabeleri adında eserini terceme etmişse de basılmadı.

Kaynakça

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kalmadı bitti paremiz ya Rab

Oldu muhtel idâremiz ya Rab

Çillemiz yetti hadd-i pâyâne

Geçmez oldu dübâremiz ya Rab

Bizi mecbûr-ı inzivâ kıldı

Câme-i pâre pâremiz ya Rab

Neye mâlik isek bütün sattık

Kaldı hâli sahâremiz ya Rab

Ne kilârda sâhiremiz kaldı

Ne dolablarda fâremiz ya Rab

Tamtakır kırmızı bakır matbah

Sarnıc oldu magaramız ya Rab

Birtakım eski püski şeylerden

Zib-i darü'l-icaremiz ya Rab

Şem'imiz mâhtâbdır giceler

Ne siyâhmış sitâremiz ya Rab

Ne sebebden bozuk gider bilmem

Baht ile böyle aremiz ya Rab

Senden eyler Nasûhî istimdâd

Gör bizim neyse çâremiz ya Rab (Çamlıca 27 Ağustos 1316)

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 1104.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
2ABDÜLHAK MİHRÜNNİSAd. 1864 - ö. 1943Doğum YeriGörüntüle
3HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİR BABAd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NECEF, Hacı Ali Osmand. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10MEDÎHÎ, Mehmed Medîhî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
11ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammedd. 1494-95 (?) - ö. 1557\\\\\\\'ten sonraMeslekGörüntüle
12HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616MeslekGörüntüle
13TAHSÎNd. ? - ö. 25 Mayıs 1870\'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂRd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendid. ? - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
17MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle