NESÎBÂ, Nesîbâ Tevfîka Hanım

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nesîbâ Tevfîka Hanım İstanbul'da doğdu. Cidde Valisi Şerîf Paşa-zâde Saîd Sîret Paşa'nın kızıdır. Babası kadıdır. Özel öğrenim gördü ve şiirle meşgul oldu. 1870 yılında vefat eden şair Nihâd'ın ablasıdır. Osmanlı Müellifleri'nde bir Dîvân'ı olduğundan bahsedilir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 463). Ancak bugüne kadar bu eser bulunamamıştır. 1844 yılında İstanbul'da vefat etti. Kanlıca'da Atâ Efendi Dergâhı'nda defnedilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul: yyy.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKAD Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Mehmed Zihnî Efendi (1295). Meşâhirü'n‑Nisâ. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1306). C. VI. İstanbul.

Toros, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul.

Uraz, Murat (1941). Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr-i nigehin eyledi öz cânıma te'sîr

Cânâ bu kemân-keşlik ile pîr olasın pîr

 

Şol hançer-i gamzen idi dilden geçen ammâ

Çekdi yine ebrû-yı siyeh sîneme şemşîr

 

Sevdâ ile dîvâneligim gördü benim yâr

Kıldı o siyeh kâkülünü boynuma zencîr

 

Ben Yûsuf-ı sânî desem olmaz mı sana kim

Çün eylediler dilberi bu hüsn ile ta'bîr

 

Lutfundan eğer olsa Nesîbâ'ya da ruhsat

Binden birisin eyleye ahvâlini takrîr

Fatîn Davud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 405-406.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂ'İZÎ, Kâf-zâde Fâ'izî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İZÎ, Kâf-zâde Fâ'izî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7FÂ'İZÎ, Kâf-zâde Fâ'izî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10FÂ'İZÎ, Kâf-zâde Fâ'izî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SIDKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÂ'İZÎ, Kâf-zâde Fâ'izî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle