NESÎBÂ, Nesîbâ Tevfîka Hanım

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nesîbâ Tevfîka Hanım İstanbul'da doğdu. Cidde Valisi Şerîf Paşa-zâde Saîd Sîret Paşa'nın kızıdır. Babası kadıdır. Özel öğrenim gördü ve şiirle meşgul oldu. 1870 yılında vefat eden şair Nihâd'ın ablasıdır. Osmanlı Müellifleri'nde bir Dîvân'ı olduğundan bahsedilir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 463). Ancak bugüne kadar bu eser bulunamamıştır. 1844 yılında İstanbul'da vefat etti. Kanlıca'da Atâ Efendi Dergâhı'nda defnedilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul: yyy.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKAD Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Mehmed Zihnî Efendi (1295). Meşâhirü'n‑Nisâ. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî. Kâmûsü'l‑A‘lâm (1306). C. VI. İstanbul.

Toros, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul.

Uraz, Murat (1941). Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr-i nigehin eyledi öz cânıma te'sîr

Cânâ bu kemân-keşlik ile pîr olasın pîr

 

Şol hançer-i gamzen idi dilden geçen ammâ

Çekdi yine ebrû-yı siyeh sîneme şemşîr

 

Sevdâ ile dîvâneligim gördü benim yâr

Kıldı o siyeh kâkülünü boynuma zencîr

 

Ben Yûsuf-ı sânî desem olmaz mı sana kim

Çün eylediler dilberi bu hüsn ile ta'bîr

 

Lutfundan eğer olsa Nesîbâ'ya da ruhsat

Binden birisin eyleye ahvâlini takrîr

Fatîn Davud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 405-406.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂMÎ, Râmî Mehmet Paşad. 1654 - ö. 1707Doğum YeriGörüntüle
2ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
3Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Doğum YeriGörüntüle
4RÂMÎ, Râmî Mehmet Paşad. 1654 - ö. 1707Doğum YılıGörüntüle
5ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
6Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Doğum YılıGörüntüle
7RÂMÎ, Râmî Mehmet Paşad. 1654 - ö. 1707Ölüm YılıGörüntüle
8ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
9Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Ölüm YılıGörüntüle
10RÂMÎ, Râmî Mehmet Paşad. 1654 - ö. 1707Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂMÎ, Râmî Mehmet Paşad. 1654 - ö. 1707Madde AdıGörüntüle
14ZÂRÎ, Nokta-zâde/Noktacı-zâde Câfer Çelebid. ? - ö. 1631Madde AdıGörüntüle
15Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Madde AdıGörüntüle