NESÎBÎ, Emîr Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. Cemaziyelahir 1021/Temmuz/Ağustos 1612)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Larende’de doğdu. Cızbız Emir sanıyla bilinir. Seyyid Nâbî Efendi’den eğitim aldı. Daha sonra Paşa-zâde Efendi’nin hizmetinde bulundu ve mülazım oldu. Müderrislik yaptı. Kırk akçe müderrislikten ayrıldığı sırada 1019 Cemaziyelevvel/ 1610 yılı Temmuz/Ağustos ayında Abdulvehhab Çelebi yerine Zekeriya Efendi Medresesi’ne atandı. 1021 Cemaziyelahir / 1612 yılı Temmuz Ağustos ayında vebaya yakalanarak vefat etti. Âlim, fâzıl, ârif, nüktedân; nahif endamlı ve nazik sözlü bir kişiydi. Nesîbî mahlasıyla şiirleri vardır.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzâde Faizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Tıpkı Basım. Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dâg ursa bagrımun başına n’ola aşk-ı yâr
Dâg-ı muhabbetün başum üstinde yiri var

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay. 557.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Doğum YeriGörüntüle
2VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Doğum YeriGörüntüle
3RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Doğum YeriGörüntüle
4VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Doğum YılıGörüntüle
5VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Doğum YılıGörüntüle
7VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Ölüm YılıGörüntüle
8VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Ölüm YılıGörüntüle
10VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
11VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312MeslekGörüntüle
12RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
13VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Madde AdıGörüntüle
17VELED, Sultân Veled, Bahâeddîn Muhammed Veledd. 25 Nisan 1226 - ö. 11 Kasım 1312Madde AdıGörüntüle
18RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle