NİŞÂNÎ, Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 948/1541)
divan şairi, beylerbeyi, nişancı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasyalı’dır. Amasyalı Ümmet Çavuş’un oğludur. Asıl ismi Mehmed olan Nişânî, Karamanlı Mehmed Paşa ile karıştırılmaktadır. Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulundu. Bir dönem Manisa’da nişancı olarak görev yaptı (Kılıç 2010: 867). İstanbul’dan çıkıp Maraş Beylerbeyi olarak görevlendirildiğinde şu üç tarihi söyledi;

Zihî Paşa-yı Maraş

***

Oldı Paşa-yı Âbilistân ol

***

Mîr-i mîrân Mehemmed Paşa

Maraş’tan sonra Sivas Beylerbeyi olarak görevlendirildi. Bu görevinde iken 948/1541 yılında vefât etti.

Nişânî, Katip Celâl’in öğrencilerinden olup iyi düzeyde Farsça bilmektedir. Hat sanatında ustadır. Sanattan, çeşitli ilimlerden ve tarihten bahsedilen meclisleri ünlüdür. Meclisinde bulunanlar ya Acem asıllı, ya ilim ehli, ya da şairdi. (Kılıç 2010: 868-869).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 04.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana mihr itmedi ol mâh-pâre

Benüm gibi kanı bir bî-sitâre 

***

Beni jâle gibi gökden uçurmışdur şeb-i zillet

Çıkarsun pertev-i mihrün yine evc-i süreyyâya (Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 869-870)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574Doğum YeriGörüntüle
2KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)Doğum YeriGörüntüle
3ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574Doğum YılıGörüntüle
5KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)Doğum YılıGörüntüle
6ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574Ölüm YılıGörüntüle
8KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)Ölüm YılıGörüntüle
9ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574MeslekGörüntüle
11KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)MeslekGörüntüle
12ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
13EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EDÂYÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1574Madde AdıGörüntüle
17KEYFÎ, Keyfî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603)Madde AdıGörüntüle
18ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle