NİŞÂNÎ, Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 948/1541)
divan şairi, beylerbeyi, nişancı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasyalı’dır. Amasyalı Ümmet Çavuş’un oğludur. Asıl ismi Mehmed olan Nişânî, Karamanlı Mehmed Paşa ile karıştırılmaktadır. Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulundu. Bir dönem Manisa’da nişancı olarak görev yaptı (Kılıç 2010: 867). İstanbul’dan çıkıp Maraş Beylerbeyi olarak görevlendirildiğinde şu üç tarihi söyledi;

Zihî Paşa-yı Maraş

***

Oldı Paşa-yı Âbilistân ol

***

Mîr-i mîrân Mehemmed Paşa

Maraş’tan sonra Sivas Beylerbeyi olarak görevlendirildi. Bu görevinde iken 948/1541 yılında vefât etti.

Nişânî, Katip Celâl’in öğrencilerinden olup iyi düzeyde Farsça bilmektedir. Hat sanatında ustadır. Sanattan, çeşitli ilimlerden ve tarihten bahsedilen meclisleri ünlüdür. Meclisinde bulunanlar ya Acem asıllı, ya ilim ehli, ya da şairdi. (Kılıç 2010: 868-869).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 04.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana mihr itmedi ol mâh-pâre

Benüm gibi kanı bir bî-sitâre 

***

Beni jâle gibi gökden uçurmışdur şeb-i zillet

Çıkarsun pertev-i mihrün yine evc-i süreyyâya (Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 869-870)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Doğum YeriGörüntüle
3TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Doğum YeriGörüntüle
4HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Doğum YılıGörüntüle
6TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Ölüm YılıGörüntüle
9TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Ölüm YılıGörüntüle
10HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95MeslekGörüntüle
12TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697MeslekGörüntüle
13HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂTİFÎ, Hâtifî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AHMED, Musâhib Ahmed Ağad. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
18TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Madde AdıGörüntüle