NELMÎ, Tahsîn

(d. 1288/1871-72 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Tahsîn olup mahlası Nelmî’dir. Amasya’nın Hacı Hamza Mahallesi'nde 1288/1871-72 tarihinde doğdu. Kapıcızâde müderrisi diğer adıyla yeni daire müderrisi İsmailoğlu Nûrî Efendi'nin oğludur. Babasının lakabı "Kıllı"dır. Tahsîn üç yaşında iken validesinden yetim kalarak babasından aldığı eğitimle ilk eğitimini tamamladıktan sonra Bayazıt medresesinde ilim tahsil etmek için İstanbul’a gitti. Daha sonra da memleketine döndü. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Nelmî hakkındaki en önemli kaynak Dîvân-ı Nelmî'dir. Eser, DTCF Kütüphanesi, M Con, nr: 53 bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgiler de Dîvân'ın başına yerleştirilen kayıttan çıkarılmıştır. Eser, müellifi tarafından 20 Muharrem 1314/1 Temmuz 1896 yılında istinsah edildi. Nelmî'nin müşterek şiir yazmaya meraklı olduğu Dîvân'ındaki müşterek şiirlerden alaşılmaktadır. Müşterek şiir yazdığı şair Sabrî ve İsmetî'nin de hemşehrisi olması muhtemeldir.

Kaynakça

Dîvân-ı Nelmî. DTCF Kütüphanesi. M Con,.nr: 53. 64a.

Örs, Derya vd. (2008). DTCF Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu. Ankara: Ankara Üniversitei Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

N Âlem-i tevhîdi tenvîr eyleyen bir yâr-ı aşk

 Sûziş-i imkâna bâis yâr için bir nâr-ı aşk

S Hâlikâ tahmîdi tasvîr eylemek haddim degil

 Kalb safâ vârid ancak böyledir âsâr-ı aşk

N Acz-i idrâk-i hakîkat ayn-ı idrâk-i safâ

 Cilve-i kuds-i hüviyyet söyledür nâ-çâr-ı aşk

S Cüst u cûya düşdüm ammâ yârdan yokdur nişân

 Neyleyem ki bir devâsız derd imiş her var-ı (?) aşk

N Kuvvet-i hikmet temâşâsı basîret sevkidir

 Şevk-i ebsâr-i hakîkîye cilâ envâr-ı aşk

S Fikrden kalbim uyanmış dîdeler saçmakda nûr

 Dûrdan deyyârı tuymuş eyliyor ızmâr-ı aşk

N Habbezâ tesîd-i kudret tavr-ı manâdan nidâ

 Feyz-i teşyîd-i tecellîden garaz dîdar-ı aşk

S Nimetâ/nuemâ tevhîd-i fıtrat görmemiş böyle lika

 Âlemi vecde getirdi şu’le-i ezhâr-ı aşk

...

N Nelmî tabîr-i makâm-ı aşkdan ben âcizem

 Sabrî bir âlî makâmdır aczidir eşâr-ı aşk

(Dîvân-ı Nelmî. DTCF Kütüphanesi. M Con. nr: 53, 61a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Doğum YeriGörüntüle
3Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Doğum YılıGörüntüle
6Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Ölüm YılıGörüntüle
9Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ESEDÎ/RÜSVAÎ, Ali Cem Akbulutd. 19.05.1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebid. ? - ö. 1554Madde AdıGörüntüle
15Azmi Aytaçd. 15 Aralık 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle