NÛRÎ, Nûrî-i Kâdî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Fâtih Sultân Mehmed döneminin ilim sahibi makbul kadılarındandı. Fetva alanında ikinci Numân olarak anılırdı. Eyüp’teki Dârü’l-Hadîs’in ilk müderrisi olan Arab Çelebi’nin babasıdır. Fâtih devrinde vefat etmiştir. Üç dilde şiir söylerdi. Ancak Latîfî’ye göre (Canım 2000: 549) şiirleri zamanla unutulup gitmiştir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.11.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’ 

Kâmet-i şimşâdına öykündügiyçün nârven

Başına üşdi ne gavgâ kıldı mürgân-ı çemen

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 549.)

Matla’ 

Yâd-ı nigâra gelmese n’ola bu hâk-sâr

Anmaz beni ki hatırına gelmeye gubâr

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 549.)

Matla’ 

Niceler bu menzili cây-ı ikâmet sandılar

İşbu hâristân-ı dehri bâg-ı cennet sandılar

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 549.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Doğum YeriGörüntüle
3HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Doğum YılıGörüntüle
6HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Ölüm YılıGörüntüle
9HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982MeslekGörüntüle
12HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraMeslekGörüntüle
13MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Madde AdıGörüntüle
18HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendid. ? - ö. 1537\\\'den sonraMadde AdıGörüntüle