REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1092/1681)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, Kastamonu’da doğdu. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Nisbesi Sahhâf Resûl Efendi birâderzâdesi Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’dir. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. İstanbul’a giderek Şeyhülislâm Minkârîzâde Efendi’den mülâzım oldu. Önce küçük derecedeki medreselerde görev yaptı. Daha sonra rütbesi yükseltilerek kırk akçe yevmiyeli medreselerden birine müderris tayin edildi. 1091 Safer’inde/Mart 1680 Muharrem Ağa Medresesi’nde görevlendirildi. 1092 Ramazan’ında/Eylül-Ekim 1681 İstanbul’da vefât etti. Edirnekapısı haricinde Otakçılar isimli mahalde Mehmed Bey Mescidi haziresine defnedildi. Şiirlerinde Reşîd mahlasını kullanan şairin eserleriyle alâkalı kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur. Edebî şahsiyeti hakkında da bilginin bulunmadığı Reşîd'in, günümüze Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekᾱyiü’l-Fuzalâ’sı vasıtasıyla bir beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş‘âr. Ankara: AKM Yay. 130.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. V. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1379-80.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.1415.

Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekᾱyiü’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. 486-87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.03.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matlâ

Beğendüm çeşm-i ebrûsı güzel bir sîm-ber gördüm

Ruhı âyînesinde gör ki ol mâhun neler gördüm

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. 487.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YeriGörüntüle
2RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664Doğum YeriGörüntüle
3NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağDoğum YeriGörüntüle
4NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YılıGörüntüle
5RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664Doğum YılıGörüntüle
6NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağDoğum YılıGörüntüle
7NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Ölüm YılıGörüntüle
8RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664Ölüm YılıGörüntüle
9NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağÖlüm YılıGörüntüle
10NAİLİd. 1864 - ö. 1934?MeslekGörüntüle
11RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664MeslekGörüntüle
12NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağMeslekGörüntüle
13NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Madde AdıGörüntüle
17RECÂÎ, Mustafa Recâî Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1664Madde AdıGörüntüle
18NİHÂNÎ (Kadı)d. ? - ö. 1546\'da sağMadde AdıGörüntüle