REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1092/1681)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, Kastamonu’da doğdu. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Nisbesi Sahhâf Resûl Efendi birâderzâdesi Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’dir. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. İstanbul’a giderek Şeyhülislâm Minkârîzâde Efendi’den mülâzım oldu. Önce küçük derecedeki medreselerde görev yaptı. Daha sonra rütbesi yükseltilerek kırk akçe yevmiyeli medreselerden birine müderris tayin edildi. 1091 Safer’inde/Mart 1680 Muharrem Ağa Medresesi’nde görevlendirildi. 1092 Ramazan’ında/Eylül-Ekim 1681 İstanbul’da vefât etti. Edirnekapısı haricinde Otakçılar isimli mahalde Mehmed Bey Mescidi haziresine defnedildi. Şiirlerinde Reşîd mahlasını kullanan şairin eserleriyle alâkalı kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur. Edebî şahsiyeti hakkında da bilginin bulunmadığı Reşîd'in, günümüze Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekᾱyiü’l-Fuzalâ’sı vasıtasıyla bir beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş‘âr. Ankara: AKM Yay. 130.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. V. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1379-80.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.1415.

Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekᾱyiü’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. 486-87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.03.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matlâ

Beğendüm çeşm-i ebrûsı güzel bir sîm-ber gördüm

Ruhı âyînesinde gör ki ol mâhun neler gördüm

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. 487.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553MeslekGörüntüle
11NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂVUR/ŞÂVERd. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
17NÛRÎ, Nûrî-i Kâdîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle