NÛRÎ, Şeyh Halil Efendi-zâde Nûrî Baba Efendi

(d. ?/? - ö. 1202/1787-88)
divan-tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankaralıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nûrî’dir. Hacı Bayram Veli sülâlesinden Şeyh Halil Efendi’nin oğlu olduğundan Şeyh Halil Efendi-zâde Nûrî Baba Efendi olarak tanındı. Babası gibi Bayramiye tarikatına girdi. Çerkes Mustafa Efendi’den hilâfet aldı. Daha sonra Melâmîliğe meyletti.1202/1787-88 yılında vefat etti.

Fatin (1271: 420-421)’e göre “şûh-meşreb âlî-neseb latîfe-gû bir zât-ı pâk-hû” bir şair idi. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1269)’ye göre Dîvân’ı vardır. Fakat nüshasına rastlanmamıştır. Fâtin (1271: 1269) ve Şemsettin Sami (1996: 4618)’de bir beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1269.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 655. 

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 420-421.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1105.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4618.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nuri Baba Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 85. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nükhet-i zülfün dil-ârâ şemm eden şeydâlanır

Gam mı Mecnûn olsa âlem kâkülün Leylâlanır

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 420).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mavisel Yenerd. 10 Aralık 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Osman Olmuşd. 05 Haziran 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TAYYİBÎ, Ankaravî Mehmed Tayyibî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle