NÛRÎ, Şeyh Halil Efendi-zâde Nûrî Baba Efendi

(d. ?/? - ö. 1202/1787-88)
divan-tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ankaralıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nûrî’dir. Hacı Bayram Veli sülâlesinden Şeyh Halil Efendi’nin oğlu olduğundan Şeyh Halil Efendi-zâde Nûrî Baba Efendi olarak tanındı. Babası gibi Bayramiye tarikatına girdi. Çerkes Mustafa Efendi’den hilâfet aldı. Daha sonra Melâmîliğe meyletti.1202/1787-88 yılında vefat etti.

Fatin (1271: 420-421)’e göre “şûh-meşreb âlî-neseb latîfe-gû bir zât-ı pâk-hû” bir şair idi. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1269)’ye göre Dîvân’ı vardır. Fakat nüshasına rastlanmamıştır. Fâtin (1271: 1269) ve Şemsettin Sami (1996: 4618)’de bir beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1269.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 655. 

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 420-421.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1105.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4618.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nuri Baba Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 85. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nükhet-i zülfün dil-ârâ şemm eden şeydâlanır

Gam mı Mecnûn olsa âlem kâkülün Leylâlanır

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 420).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000Doğum YeriGörüntüle
3Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020Doğum YeriGörüntüle
4Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000Doğum YılıGörüntüle
6Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020Doğum YılıGörüntüle
7Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000Ölüm YılıGörüntüle
9Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020Ölüm YılıGörüntüle
10Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000MeslekGörüntüle
12Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020MeslekGörüntüle
13Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özge Sönmezd. 12 Eylül 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Zuhâl Peksoyd. 22 Ocak 1955 - ö. 13 Haziran 2000Madde AdıGörüntüle
18Adalet Ağaoğlud. 23 Ekim 1929 - ö. 14 Temmuz 2020Madde AdıGörüntüle