NÛŞÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bu şair hakkındaki bütün bilgimiz Sehî Tezkiresi’ndeki birkaç cümleden ibarettir. Konyalıdır. Sehî’nin genç biri olduğunu söylediğine göre 16. yüzyılın başlarında doğmuş olması gerekir. Sehî, benzersiz bir yiğit olduğunu söylediği şairin son derece güzel, ince mânâlı ve rindâne şiirleri olduğunu kaydetmektedir. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde de bir gazeli vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Köksal, M. Fatih (2006). “Nûşî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 665.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Cân dirîg eyler benümçün dir imiş cânân beni

 Ey dirîgâ öldürür göz göre bu bühtân beni

 Döne döne akıdur gözüm yaşın dûlâbvâr

 Çerh-i dûn iñletdügince ey dil-i nâlân beni

 Her seher kûyuñda bülbülveş hezâr âh itme kim

 Gül yüzüñçün eylemişdür âleme destân beni

 Ben ki esrâr-i leb-i mey-gûnuñ ile mest idüm

 Nergis-i mestüñ hayâli eyledi hayrân beni

 Gülşen-i kûyında işüm aglamakdur Nûşiyâ

 Bülbül-i giryân idinmiş ol gül-i handân beni

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. 2693)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
4ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
7ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
10ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZEHRİ, Silleli Bekird. ? - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
14SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle