NUSRET, Molla Ali Efendi

(d. 1160/1748 - ö. 1233/1817-18)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008:344-345). Bu esere göre aslen Bağdatlıdır. Arzuhâlcilik yaptı. Altmış dokuz yaşında iken 1233/1817-18 yılında vefat etti.

Şiirlerinde Nusret mahlasını kullandı.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.345.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir kemân-ebrû güzel bir serv-i gül-nâzım geçer

Serv boylu müşg-bû bir böyle tannâzım geçer

Çok beni âzürde kılma yoksa kim dâd eylerim

Aşk sultânına öz hâlimce hem nâzım geçer

Bî-nevânım ben bu gün buldum benimçün hoş-nevâ

Bûselik vakti sabâ uşşâka şehnâzım geçer

Târ-ı zülfün yâd idüp gâh aglaram gâh sızlaram

Şeb seher tâ subha dek bu nev ile sâzım geçer

Nusretâ ol şûha tesîr eylemez âhım benim

Çenber-i eflâkden âh ile âvâzım geçer

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 345).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞREF-ZÂDE AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİd. 1748 - ö. 1783-84Doğum YılıGörüntüle
2ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Doğum YılıGörüntüle
3EŞREF-ZÂDE AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİd. 1748 - ö. 1783-84Ölüm YılıGörüntüle
4ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Ölüm YılıGörüntüle
5EŞREF-ZÂDE AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİd. 1748 - ö. 1783-84MeslekGörüntüle
6ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796MeslekGörüntüle
7EŞREF-ZÂDE AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİd. 1748 - ö. 1783-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9EŞREF-ZÂDE AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİd. 1748 - ö. 1783-84Madde AdıGörüntüle
10ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Madde AdıGörüntüle