Kemal Özer

(d. 09 Mart 1935 / ö. 30 Haziran 2009)
Şair, yazar, yayıncı, deneme yazarı, günlük yazarı,anı yazarı, mektup yazarı, röportaj yazarı, çevirmen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğmuştur. İlk adı Özer Özler olan şair, Kemal Özer imzasını kullanmayı tercih etmiş ve 1970’te mahkeme kararıyla ismini değiştirmiştir. Babası Devlet Demir Yolları’nda makinist Sivaslı Mehmet Bey, annesi Balkan göçmeni bir ailenin kızı olan Kevser Hanım’dır. İlköğrenimini 1942-1947 yılları arasında Çerkezköy ve Aksaray’da çeşitli okullarda tamamladıktan sonra 1950'de Kumkapı Ortaokulu’ndan, 1954'te İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. Edebiyata olan ilgisi lise yıllarında edebiyat öğretmeni Salim Rıza Kırkpınar ve Adnan Özyalçıner, Konur Ertop gibi arkadaşlarının etkisiyle başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne bir süre devam etmiş, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan’dan ders almıştır. Bu yıllarda Onat Kutlar, Ece Ayhan, Erdal Öz, Demir Özlü, Doğan Hızlan, Ülkü Tamer ve Hilmi Yavuz gibi sanatçılarla kurduğu dostluklar, Özer’in edebî kimliğinde etkili olmuş,1956'da bu arkadaşlarıyla birlikte a Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştır (İlk sayı 1 Nisan 1956).

Kemal Özer, iki evlilik yapmıştır. İlk eşi fakülteden arkadaşı Günseli Aygen'dir. İkinci eşi, sonradan Gülşah Özger adını alan Georgina Ann Mapstone Welby'dir. Özer, askerliğini yedek subay öğretmen olarak Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Destek nahiyesinde yapmıştır (1962-1964).

Kemal Özer, 1959 yılında, Kim dergisinde düzeltmen olarak çalışmaya başlamış, yine düzeltmen olarak Eylül 1960’ta Cumhuriyet gazetesine girmiş ve 1981 yılında emekli olana kadar orada çalışmıştır. 1965-1967 arasında Şiir Sanatı adlı dergiyi (20 sayı) çıkarmıştır. 1965-1970 arasında Uğrak Kitabevi’ni yönetmiştir. A dergisini 1972'de yine Adan Özyalçıner, Ülkü Tamer, Refik Durbaş'la Yeni a adıyla yeniden çıkarmaya başlamıştır (1 Mayıs 1972-Haziran 1974, 27 sayı) (Afacan 2012). Yayın yönetmeni olduğu, yayın kurulunda bulunduğu dergilerin yanında Türk Dili, Seçilmiş Hikâyeler, Yeditepe, Yenilik, Militan, Edebiyat Cephesi, Evrensel, Çerçeve, Milliyet Sanat, İnsancıl, Gerçek, Sanat Olayı gibi dergilerde de şiir ve yazılarıyla yer almıştır.

1981-1983 yılları arasında Karacan Yayınları’nda yazı işleri müdürü olarak görev yapmış, Nisan 1983-Haziran 1990 arasında Varlık dergisini yönetmiştir (88 sayı). 1989’da Yordam Yayıncılık’ı kurmuştur. Kısa bir süre Türkiye Yazarlar Sendikası'nın ikinci başkanlığını yapmıştır (1999-2000). Ölene dek Sol Haber Portalı'nda yazmıştır.

Özer, 1976'dan itibaren yurtdışında çok sayıda edebiyat toplantısına katılmış, Avrupa’nın farklı kentlerinde bulunmuş ve buralardan edindiği izlenimlerini gezi yazıları olarak yayımlamıştır.

Sanatçının Bulgar, Macar, Dan, Romen, İspanyol şiirinden çevirilerinin yanında yayınlanmamış çevirileri de vardır.

30 Haziran 2009’da kalp krizinden hayatını kaybeden Kemal Özer, Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Kemal Özer, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkie PEN Derneği, Edebiyatçılar Derneği üyesidir.

Sanatçının aldığı ödüller şunlardır: Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (1976), Toprak Şiir Ödülü (1982), Yunus Nadi Şiir Armağanı (1991), Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü (1993), Damar Dergisi Edebiyat Emek Ödülü (1999), Truva Kültür ve Sanat Ödülü (2000), Dionysos Şiir Ödülü (2001), Altın Sayfa Edebiyat Ödülü (2008), Altın Portakal Şiir Ödülü (2009), PEN Şiir Ödülü (2009).

Kemal Özer'in yayınlanmış ilk şiiri Ankara’da çıkan Harika adlı derginin 25 Ağustos 1951 tarihli sayısında yer alan “Bir Yer Var” başlıklı şiirdir. Üniversite yıllarında edebi faaliyetlere yoğunlaşan Özer’in ilk şiirlerinde Garip etkisi görülmektedir. Şair bu şiirlerini ilk kitabı Gül Yordamı’na (1959) almamıştır.

Sanatçı kendi şiirlerinin atası olarak "Dede Korkut, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Nâzım Hikmet"i gördüğünü belirtmiştir (Kolcu 2010: 17).

Kemal Özer’in şiiri, ilk kitabından iitibaren açıkça iki döneme ayrılır: 1950 sonrası şiire başlayan birçok şair gibi Özer de önceleri İkinci Yeni etkisinde şiirler yazmıştır. Özellikle ilk üç eseri Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz ve Tutsak Kan’da İkinci Yeni’nin getirdiği yenilikleri görmek mümkündür. Özer, şiirinin ilk dönemi için: “Bir yandan üniversitede Tanpınar’ın dersleri, bir yandan Pazar Postası sanat ekinde Muzaffer Erdost’un İkinci Yeni adıyla andığı, savunuculuğunu yaptığı şiir hareketi, yeni bir şiir oluşturmamda etkili oldu. Özgün bir şiir dili yaratmak, yıkılmaz bir şiir yapısı kurmak, yazdığım her şiirde bir mükemmellik gözetmek istiyor, İkinci Yeni’nin çağrışımlara dayanan, dizeyi şiire birim yapan, anlamı rastlantısala kadar indirgeyen atılımından yararlanıyordum” (Özer 1995: 55) demiştir. Bu dönem şiirlerinin birçoğunda anlamsal, yazımsal, sözdizimsel ve sözcüksel sapmalara, ters çevirmelere başvurmuş; cümleye küçük harfle başlama gibi yeniliklere yönelmiştir. İlk dönem şiirlerinde içerikten çok biçime önem vermesi, kimi zaman mantık dışı söyleyişlere başvurması, gramer kurallarına ve konuşma diline sırt çevirmesi, değiştirim ve soyutlamayı öncelemesi onu İkinci Yeni’ye yaklaştıran özelliklerdir. Özer, 1957-1964 yıları arasında İkinci Yeni çizgisinde kaleme aldığı eserlerinde yaşantısının üç evresini şiirleştirmiştir. Gül Yordamı ilk gençlik ürünleridir, Ölü Bir Yaz’da aşk şiirleri belirgindir, Tutsak Kan’da ise babasının ölümünün etkilerini işlemiştir.

1963-1973 arasında şiire ara vermiş, 1970’li yılların başından itibaren imgeci, bireysel ve kapalı şiir anlayışından ayrılmış, Kavgamın Çiçeği (1973) ile birlikte toplumcu, somut, güncel, bilince dayalı bir şiir anlayışına geçmiştir. Bu anlayış Özer’de tema, sözcük seçimi, toplum sorunlarına bakış ve eleştiri noktasında kendini göstermiştir. Şiirinin ikinci döneminde Kemal Özer özellikle ‘bilinç’ kavramını vurgulamıştır: "Benim ilk yazdığım şiirler bireyci bir amaçla yazılmış öznel yapı içerisindeydiler. Ne kadar öznel olursam o kadar kendim olacağımı düşünüyordum. Oysa toplumcu tutumda belirli öğe duyarlılık değil, bilinç. Bilinçle kurulacak bir şiirin öznel değil, nesnel olması hem kaçınılmaz hem zorunlu” (Özer 1976: 5-7). Kavgamın Yüreği'yle başlayan süreçte, “imgeler, sezgiler yoluyla dünyayı anlamaya çalışan şairin yerine dünyayı anlamanın ötesinde onu değiştirme çabası ile yola çıkan bir şairle” (Aydoğdu 2017: 88) karşılaşılır. Şair, iki yıl sonra yayımladığı Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya adlı kitabında toplumcu duyarlılığı daha da ileri taşımıştır. Şiiri, diğer toplumcu gerçekçi şairler gibi bir mücadele yolu olarak görmüştür. Sanatçının "Zonguldak", "Düşman Çizmesi Altında Yurdum" şiirleri şarkılaştırılmıştır. Oğulları Öldürülen Analar adlı kitabı birçok kez sahnelenmiştir.

Tek öykü kitabı Baba ile Kız’da ilk ve son dönem öykülerini birleştiren Özer, özel hayatındaki büyük değişmelerin ve geride bıraktıklarının sancısını bu kitapta işlemiştir. Günlük, mektup, söyleşi, derleme, anı, çeviri, mizah, çocuk edebiyatı gibi edebiyatın diğer alanlarındaki eserleri, çalışmaları, onun edebi kişiliğini tamamlayan önemli parçalardır. Söz konusu alanlardaki eserlerinden, onun çocuk edebiyatıyla ilgili olanlarının daha fazla ön plana çıktığı, bu alanda dikkate değer bir seviye tutturduğu görülmektedir. Türk edebiyatının 1950'den sonrasına dair tanıklıklarını günlükler ve anılar halinde yazıya geçirdiği Tanık Günler, 60 Yılın Ardından Oradayım Diyebilmek, Gölgeden Güneşe, Bendeki Görüntüler gibi kitapları ve röportajları, mektupları, döneme dair tespitler içerdiği için ayrıca değerlidir. Günlük ve anı türündeki eserlerinde yazar, 1963 yılından sonraki hayatıyla ilgili doğrudan ve birinci elden, 1963’ten önceki hayatı hakkında ise hatırlamalar ve göndermelerle dolaylı bir şekilde bilgi vermektedir. Bu günlük yazılarında, yazarın edebî çalışmalarıyla ilgili süreçler, gezileri, dergi çıkarma faaliyetleri, sinema ve siyasetle ilişkisi, özel hayatındaki değişiklikler, yaptığı tatiller, katıldığı etkinlikler ve yasadığı çeşitli sorunlar kronolojik bir şekilde takip edilebilmekte, eserlerinin arka planında yatan görüşler ve düşünceler, son derece önemli ayrıntılar ve kısacası kamera arkası izlenebilmektedir (Kolcu 2012: 5689).

Kemal Özer mektuplarının yer aldığı Sanatçılarla Yazışmalar -I, Bulgaristan Mektupları ve Benim Ellerini Al, Benim Gözlerimi Kullan eserlerinde de yasamöyküsü ile ilgili önemli bilgiler sunmakta, özellikle nasıl bir yakın arkadaş çevresine sahip olduğu, bu yakın arkadaş çevresiyle ilişkilerinin yıllar içinde nasıl bir seyir izlediği sorularının yanıtlarını vermiştir. Ayrıca yasamöyküsüne ilave olarak, kitaplarının yayımlanma süreçleri, çeviri çalısmaları ve tasarıları gibi yazı hayatına ait çesitli bilgilere de bu mektuplarda yer vermiştir.

Özer'in yazarlığının önemli bileşenlerinden biri de yaptığı çevirilerdir. Yabancı dili Fransızca olmasına rağmen sosyalist ülkelerde şiir çevirilerinde uygulanan bir filolog ve bir şairden oluşan takım çalışmalarını hatırlatacak şekilde ortak çabanın ürünü olan çeviriler yapmıştır. Lubomir Levçev, Georgi Cagarov, Liçezar Elenkov, Miklos Radnoti, Erik Stinus, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda gibi şairlerden yaptığı çevirilerin yanında Romen kadın şairlerin ve Macar kadın şairlerin şiirlerini de antoloji düzeyinde Türk edebiyatına kazandırmıştır. Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinden, İspanyol, Şili, Danimarka ve Hindistan gibi ülkelere kadar geniş bir coğrafyadan şiir çevirileri yapan Özer'in seçtiği şairlerin genellikle kendi dünya görüşüne yakın şairler olmasıyla dikkat çekmektedir.

Kemal Özer, genelde edebiyatın çeşitli sorunları, Türk edebiyatının gündemi, edebiyatçılar ve edebiyat eserleri ile ilgili olan; bununla birlikte fotoğraf, sinema, resim, siyaset ve Türkiye’nin gündemine de değinen yazılarını, Edebiyat Cephesi, Çerçeve, Varlık, Milliyet Sanat Dergisi, a, Şiir Sanatı, Onüç, Yeni a, Militan, Sanat Olayı, Gerçek, Öykü, İnsancıl, Hürriyet Gösteri ve Evrensel Kültür gibi dergilerde ve Güneş, Özgür Ülke, Evrensel ve Sol gibi gazetelerde yayımlamıştır. Deneme türündeki eserlerinde yer alan bu yazılarında ağırlığı şiir olmak üzere, edebiyatın ve bilhassa da toplumcu gerçekçi sanat anlayışının çeşitli sorunları üzerinde durmuş, Türk edebiyatının gündemi, edebiyatçılar ve eserleriyle ilgili görüş ve yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Onun toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışına bağlı olmasının, bu anlayışı çesitli eserleriyle örneklemesinin yoğun bir etkisinin olduğunu, “Şiir geldi sorumluluğa dayandı” (Özer 1992: 32-33) şeklindeki ifadede özlü bir şekilde açıklanan, şiirin hayatla ve toplumla yakın bir ilişki içinde olmasına büyük bir önem verdiğini, toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla bilinçlendirme, öğreticilik, güncellik gibi niteliklerin altını birçok kez çizdiğini söylemek mümkündür.

Kaynakça

Afacan, İsmail (2012) "a Dergisi: Gençliğin Edebiyat ve Siyaset İktidarına Başkaldırısı: Adnan Özyalçıner'le Söyleşi", https://www.evrensel.net/haber/27597/a-dergisi-gencligin-edebiyat-ve-siyaset-iktidarina-baskaldirisi, [erişim tarihi: 18.09.2018]

Alper, Yusuf (1988). “Gül Yordamı’ndan Sınırlamıyor Beni Sevda’ya Kemal Özer’le Söylesi”. Varlık, 968: 16.

Aydoğdu, Yusuf (2017). “İkinci Yeni’den Toplumcu Şiire: Kemal Özer’in Şiir Serüveni”. Turkish Studies. 12(7):75-92.

Aydoğdu, Yusuf (2011). Kemal Özer'in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçilik ve Eğitim. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Çakılalan, Zeki (1973). “Şair Kemal Özer Şiir Serüvenini Anlatıyor”. İstanbul: Yeni Ortam Gazetesi. (25 Kasım 1973).

Ergün, M. (1976). “Kemal Özer Şiirinin Yeni Dönemi”. Militan. 15: 66-75.

Gökçek, Sefa (2014). Kemal Özer'in Şiirlerinde İnsan. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Güneş, Elif Öksüz (2016). Kemal Özer'in Şiirlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Kolcu, Abdurrahman (2010). Kemal Özer’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Özer, Kemal (1976). “Kendi Anlatımıyla Yaşam Öyküsü”.Öykü Dergisi. 6: 22-27.

Özer, Kemal (1995). Soruların Gündeminde. İstanbul: Yordam Kitapları.

Özer, Kemal (1992). Umut Edebiyatı Yedi Canlıdır. İstanbul: Yordam Yayınları.

Özer, Kemal (2008). “Yaşam Şiir İlişkisi”, Sanat Cephesi. 26: 3.

Özer Pınarbaşı, Simge (2011) Kemal Özer İçin Anı Fotoğrafları. İstanbul: Yordam Yay.

Seyda, Mehmet (1972). “Kemal Özer ile Baş Başa”. Güney. http://kemalozer.net/?page_id=612. (Erişim tarihi: 27.05.2018.)

Yalçın, Murat (Ed.) (2010). “Özer, Kemal”. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansilopedisi II. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MACİT BALIK
Yayın Tarihi: 27.02.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Gül YordamıYeditepe / İstanbul1959Şiir
Ölü Bir Yazİstanbul Matbaası / İstanbul1960Şiir
Tutsak KanSürek / İstanbul1963Şiir
Kavganın YüreğiYücel / İstanbul1973Şiir
Yaşadığımız Günlerin ŞiirleriHabora / İstanbul1974Şiir
Nasrettin HocaDemet / İstanbul1975Diğer
Sen de Katılmalısın Yaşamı SavunmayaCem / İstanbul1976Şiir
Geceye Karşı SöylenmiştirCem / İstanbul1978Şiir
Güldeki Şafak: Bulgaristan İzlenimleriHabora / İstanbul1979Gezi Yazısı
Sanatçılarla KonuşmalarÇağdaş / İstanbul1979Röportaj
Haydut OtuHabora Kitabevi / İstanbul1979Çeviri
Kimlikleriniz LütfenYazko / İstanbul1981Şiir
Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya (Seçme Şiirler)Yazko / İstanbul1982Şiir
Benimdir Bu DünyaYazko Yayınları / İstanbul1982Çeviri
Araya Giren GörüntülerVarlık / İstanbul1983Şiir
Trenler Ne GüzeldirYordam / İstanbul1983Diğer
Kurşun AskerDe Yayınevi / İstanbul1984Çeviri
Yergi, Nükte ve Fıkralarıyla Yahya KemalMilliyet Yayınları / İstanbul1984Fıkra
Çağdaş ve Boyun Eğmeyen (Bütün Şiirlerinden Seçmeler)Can / İstanbul1985Şiir
Temiz Yürekle-Attila JózsefBroy Yayınları / İstanbul1986Çeviri
Sınırlamıyor Beni SevdaCem / İstanbul1987Şiir
Tatil Köyünün ÇocuklarıÖzer / İstanbul1989Diğer
Zamanın SözüYordam Yayınları / İstanbul1989Çeviri
İnsan Yüzünün Tarihinden Bir CümleYordam / İstanbul1990Şiir
Nasrettin Hoca da HaklıÖzer / İstanbul1990Diğer
Zambak ve GölgeYordam Yayınları / İstanbul1990Çeviri
Umut Edebiyatı Yedi CanlıdırYordam / İstanbul1992Deneme
Acı ŞölenYordam / İstanbul1992Deneme
Gün Olur Söze YazılırYordam / İstanbul1992Deneme
Şiirlerle İstanbulYordam / İstanbul1992Antoloji
Dünya Onlarla Daha GüzelYordam / İstanbul1992Diğer
Suskun Sesler: Romen Kadın ŞairlerYordam Yayınları / İstanbul1992Çeviri
Sevdiğime Seslenir GibiYordam Yayınları / İstanbul1992Çeviri
Bir Adı GurbetYordam / İstanbul1993Şiir
Tanık Günler I-IIYordam / İstanbul1993Günlük
Düşmanı Kardeş YapmakYordam / İstanbul1994Gezi Yazısı
Çiçek DürbünüYordam / İstanbul1994Diğer
Şiirlerle Andersen MasallarıYordam / İstanbul1995Diğer
Oğulları Öldürülen AnalarYordam / İstanbul1995Şiir
Soruların GündemindeYordam / İstanbul1995Röportaj
60 Yılın Ardından 100 ŞiirYordam / İstanbul1996Şiir
Yaşadığımız Günlerin YazılarıYordam / İstanbul1996Deneme
60 Yılın Ardından Oradayım DiyebilmekYordam / İstanbul1996Hatıra
Şiirlerle Ezop MasallarıYordam / İstanbul1996Diğer
Sinemayı Seven ÇocukYordam / İstanbul1996Diğer
Granit DestanıYordam Yayınları / İstanbul1997Çeviri
Köpüklenen GökYordam Yayınları / İstanbul1997Çeviri
Kuşlar Havalanıyor YüreğimdenYordam Yayınları / İstanbul1997Çeviri
Gölgeden Güneşe (1994-1998)Yordam / İstanbul1998Günlük
Onların Sesleriyle Bir Kez DahaYordam / İstanbul1999Şiir
Benim Ellerimi Al, Benim Gözlerimi Al Kullan: Gönderemediğim MektuplarYordam / İstanbul1999Mektup
İkinci Yeni'den Toplumcu ŞiireYordam / İstanbul1999Hatıra
Eleştirilerin GündemindeYordam / İstanbul1999Derleme
Baba ile KızYordam / İstanbul1999Hikâye
Sorulardan Bir GökkuşağıYordam / İstanbul1999Diğer
Bir Yıldızdı TaşıdığımYordam Yayınları / İstanbul1999Çeviri
Bendeki GörüntülerYordam / İstanbul2000Deneme
XX. Yüzyıldan Duvar Kabartmaları (Bütün Şiirleri)-2 CiltYordam / İstanbul2000Şiir
Şiiri Sorgulayan YazılarYordam / İstanbul2000Deneme
Sanatçılarla Yazışmalar-IYordam / İstanbul2000Mektup
45. Sanat YılındaYordam / İstanbul2000Röportaj
Güneş Arkasına BaktıYordam / İstanbul2000Diğer
Birlikte Aynı Ateşten Geçerek (Seçme Şiirler)Evrensel / İstanbul2003Şiir
Sevdalı BuluşmaAdam / İstanbul2005Şiir
Dalgayı Haber Veren YakamozToroslu Kitaplığı / İstanbul2005Şiir
Takas (Efe Duyan ile)Sanat Cephesi / İstanbul2006Şiir
Kışın Bir Ağacın Binde BiriToroslu Kitaplığı / İstanbul2007Çeviri
Yüzünün Arkasında Mayıs: Macar Kadın Şairler AntolojisiArtshop Yayınları / İstanbul2007Çeviri
Temmuz İçin Yaralı SemahYordam / İstanbul2008Şiir
En İyi ArkadaşımTudem / İzmir2008Diğer
Günlerle Yolculuk (2 Cilt)Hayal Yayınları / Ankara2009Günlük
Dünya Onlarla Daha RenkliTudem / İzmir2009Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sara Şahinkanatd. 1 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Sîmkeş-zâde Mehmed Efendid. Ocak 1668 - ö. 20 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
3Selahattin Hilavd. 1928 - ö. 12 Mayıs 2005Doğum YeriGörüntüle
4Latif Alievd. 1935 - ö. 1999Doğum YılıGörüntüle
5Güner Enerd. 25 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EFKÂRÎ, Ali Demird. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İHSANÎ, İhsanî Sırlıoğlud. 1934/1935 - ö. 21.04.2009Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Şentürkd. 1924 - ö. 19 Mart 2009Ölüm YılıGörüntüle
9KARA HASAN, Hasan Kumd. 1929 - ö. 2009Ölüm YılıGörüntüle
10Metin Kocad. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Servet Mehterbaşıoğlud. 1927 - ö. 25 Nisan 1987MeslekGörüntüle
12Mehmet Bozkurt Esenyeld. 1920 - ö. 2005MeslekGörüntüle
13Hüseyin Avni Cinozoğlu (Hüseyin Akıncı)d. 1955 - ö. 4 Eylül 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Sadık Kırımlıd. 11 Kasım 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemal Yalçınd. 05 Eylül 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İrfan Ünver Nasrattinoğlud. 18 Aralık 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KEMÂL, Kemâl-i Zerd, Sarıca Kemâld. ? - ö. 1488-89’dan sonra ?Madde AdıGörüntüle