PAZARBAŞI-ZÂDE, Hüseyin Mahvî/Fâriğ Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Pazarbaşı-zâde sanıyla tanındı. Önceleri şiirlerinde Fâriğ mahlasını kullanan şair daha sonra Mahvî mahlasını kullandı ve bu mahlasıyla meşhur oldu. Anadolu kazaskeri Sinân Çelebi’den mülazım oldu. Bursa’da Bâyezîd Paşa’ya müderris oldu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kadılık yaptı. Parlak zekası ve çeşitli marifetleriyle tanınan Mahvî Çelebi, ok atmada, silahşörlükte ve mûsiki ilminde ustaydı. Şiir ve inşada da kabiliyet sahibiydi (Kılıç 2010: 790, İsen 1994: 272).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ruh-ı dilber gamıyla sînem üzre tâze dâgum var

Belâlı bülbülem gülzâr-ı ‘âlemden ferâgum var

 

Ben ol gam şâhıyam ki bu habâb-ı eşk-i âlemden

Leb-i deryâda konmış bir niçe gülgûn otagum var 

***

Zülfünle salınur sanemâ tıfl-ı dil yine

Ol onmayası şimdiden ehl-i hevâ geçer 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 790, 791.)

***

Kemân ebrûlarun anlar ki ey mihr ü hilâl eyler

Sözün togrusı budur kim katı egri hayâl eyler 

***

Gözünle kaddün ü zülf ü femün müsellemdür

Terahhum eyle begüm ‘âşıka bu ‘âlemdür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.09.2014]. 266.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
2Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
5Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
8Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
11Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle
17Debîrî, Hâki Biraderid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Abidin Dinod. 23 Mart 1913 - ö. 7 Aralık 1993Madde AdıGörüntüle