VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebi

(d. ?/? - ö. 1096/1684-85)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tuhfe-i Nailî'de, "İmamzâde Seyyid İsmail" künyesiyle yer alır (Kurnaz vd. 2001:1136). İstanbullu'dur. 18 yaşındayken vefat etmiştir. (Çapan 2005: 699). Safâyî, vefatını 1096/1684-85 olarak gösteriyor. Mecma-ı Şuarâ'nın, vefat tarihini 1116/ 1704-05 göstermesi doğru değildir (Arslan 1994:60; Kurnaz 2001:1136). Şiirleri ölümünden sonra yayılmıştır (Çapan 2005: 699). Şeyhi, adının es-Seyyid Hüseyin olup Dîvân sahibi olduğunu ve 1104/1692-93 senesinde vefat ettiğini kaydeder. Vâsıf, genç yaşta özgün hayalleri olan şiirler yazmayı başarmış bir şair olarak biyografik kaynaklarda yer bulmuştur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Beliğ İsmail. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.12.2013
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O şûh-ı ser-keşi ben bana yâr olur sandum

O âhû-beççe-i vahşî şikâr olur sandum

Yazık yazık telef itdüm metâ-ı cân u dili

Bu çâr-sû-yı mahabbetde kâr olur sandum

Yemm-i belâya düşürdüm dırîg fülk-i dili

Biraz müsâade-i rûzgâr olur sandum

Hayâl-i kaddini itdüm derûnda perverde

O nahl-ı ararı ben mîve-dâr olur sandum

O şûha arz-ı dil itdüm görince Vâsıf-ı mest

Ki bir mahall-i zamân der-kenâr olur sandum 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 699).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
3Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
15Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle