PERVÂNE, Derviş Pervâne

(d. ?/? - ö. 950/1543)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Mevlevî dervişidir. Şem‘î Dede ile İstanbul’a geldi. Derviş Pervâne, o tarihte İstanbul’da bir mevlevî tekkesi olmadığı için Şeyh Vefâ dergahına yerleşti. 950/1543 yılında vefat etti (Genç 2000: 66-68).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Her kaçan Mevlevî’ler ‘aşk ile cevlâna gelür

Nice bin hûr u melek anları seyrâna gelür

Şâh-ı ‘aşkun çalınur tablı vü dîvânı durur

‘Aşka mensûb olan elbette bu dîvâna gelür

Merd-i ‘aşkam diyenün lâfına bakmaz ‘ârif

Sahn-ı ‘aşk içre o kim merd ola merdâna gelür

Sıdk ile bende olan kimse ricâlu’llâha

Evliyâ dergehine hizmet-i pîrâna gelür

Pertev-i şem’-i tecellî-i cemâlu’llâha

Özini ‘âşık-ı zâr yakmaga pervâne gelür 

***

Aşk-ı dilberle nedür hîç sorma ahvâlüm benüm

Şem’i gör pervânenün hâline yana yana bak 

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 67, 68) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TARİKATÎ, Emir Deded. ? - ö. 1689Doğum YeriGörüntüle
2HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3SAMTÎd. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
4TARİKATÎ, Emir Deded. ? - ö. 1689Doğum YılıGörüntüle
5HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
6SAMTÎd. ? - ö. 1631Doğum YılıGörüntüle
7TARİKATÎ, Emir Deded. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
8HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
9SAMTÎd. ? - ö. 1631Ölüm YılıGörüntüle
10TARİKATÎ, Emir Deded. ? - ö. 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SAMTÎd. ? - ö. 1631Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TARİKATÎ, Emir Deded. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
14HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
15SAMTÎd. ? - ö. 1631Madde AdıGörüntüle