PERVÂNE, Derviş Pervâne

(d. ?/? - ö. 950/1543)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya’da doğdu. Mevlevî dervişidir. Şem‘î Dede ile İstanbul’a geldi. Derviş Pervâne, o tarihte İstanbul’da bir mevlevî tekkesi olmadığı için Şeyh Vefâ dergahına yerleşti. 950/1543 yılında vefat etti (Genç 2000: 66-68).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Her kaçan Mevlevî’ler ‘aşk ile cevlâna gelür

Nice bin hûr u melek anları seyrâna gelür

Şâh-ı ‘aşkun çalınur tablı vü dîvânı durur

‘Aşka mensûb olan elbette bu dîvâna gelür

Merd-i ‘aşkam diyenün lâfına bakmaz ‘ârif

Sahn-ı ‘aşk içre o kim merd ola merdâna gelür

Sıdk ile bende olan kimse ricâlu’llâha

Evliyâ dergehine hizmet-i pîrâna gelür

Pertev-i şem’-i tecellî-i cemâlu’llâha

Özini ‘âşık-ı zâr yakmaga pervâne gelür 

***

Aşk-ı dilberle nedür hîç sorma ahvâlüm benüm

Şem’i gör pervânenün hâline yana yana bak 

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 67, 68) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Doğum YeriGörüntüle
4Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Doğum YılıGörüntüle
7Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İsmail Gezgind. 01 Şubat 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Vartan İhmalyand. 22 Mart 1913 - ö. 29 Ocak 1987Madde AdıGörüntüle