SAFDERÎ, Salih

(d. 1265/1849 - ö. 1330/1914)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Salih’tir. H.1265/M.1849 yılında Konya’da doğdu. Konyalı Âşık Rıza’nın kardeşidir. Konya’da attarlık yaparak geçimini sağladı. H.1330/M.1914 yılında Konya’da vefat etti (Gazimihal 1947: 51). Ölüm tarihini Ergun ve Uğur H.1317/M.1899 olarak vermektedir (2002: 169).

 Safderî, şiirlerinde heceyle birlikte aruz veznini kullandı. Âşık tarzı Türk şiirinin özellikle koşma, destan, divan türlerinde eser verdi. Tasavvufi şiirler söyledi. Saz çalardı. Bu sebeple Konya’nın saz ve söz meclislerinde yer aldı (Gazimihal 1947: 51). Mevlevi tarikatına mensuptu. Kabri Konya’da Mevlana Türbesi’nin yakınındaki Üçler Mezarlığı’ndadır (Yakıcı 1994: 197). Safderî hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynak Sadettin Nüzhet (Ergun) ve Mehmet Ferit (Uğur) imzasıyla 1926 yılında yayımlanan Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı adlı eserdir. Safderî’nin hayatı ve şiirlerine yer veren diğer önemli eser ise Mahmut Ragıp Gazimihal’in 1947 yılında yayımladığı Konya’da Musıki adlı eseridir. 

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet, M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay.

Gazimihal, Mahmut Ragıb (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi/GEFAD, Bahar. 177-204.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ YAKICI
Yayın Tarihi: 06.04.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Seçilmez cemalin ağ âlemden

 Sevdiğim dilrubâ göz kamaştır,

 Esse sabâ yeli canan elinden  

 Dokunur zülfüne tel dolaştırır  


Değmesin gîsuna yed-i bîgâne

Olmasın ber-aks râh-ı revâne 

Erişirse telgırafın cihana

Korkarım rakîbe söz ulaştırır

 

Sergüzeştin beyan eden ekseri

Gel tele duyurma hublar serveri

Şirin için Ferhad olan Safderî

Melâmet kisvesin aralaştırır

Ergun, S. Nüzhet-M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. 169.

 

Koşma

Yek nazarda serim sevdaya saldın

Çeşm-i mestin süzüp ahular gibi

Cemalin gösterip aklımı aldın

Virana düşürdün baygular gibi

 

Pembe ten sim beden huri menendim

Rahim eyle halime şah levendim

Bir başka güzel de benim efendim

Görmedim sendeki Hindular gibi 

 

Sevdiğim emsalin görmemiş ceddim

Seni vasfeylemek benim ne haddim 

Lam elif misali büküldü kadim 

Vechinde kıvırcık gîsular gibi

 

Safderî öpmüştür benli yanağın

Rub-ı meskunda yok deng-i yanağın

Güle şebih midir rengi yanağın

Bülbülü mest eder hoş bûlar gibi

Ergun, S. Nüzhet-M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. 169-170.

Divan

İlm-i zahir ders-i tahfif oldu anı da koduk 

İlm-i batın dersini bulduk Maani’de koduk

 

Bir sıfatta levh-i rahman-ı ledunniden ezel 

Li maallah sırrını Seb’al-mesani’de koduk 

 

On sekiz bin âlemin vefkından âgâh olmağa

Sırrımız şehrin Yemen Veysel Karani’de koduk 

 

Seyf-i nusretle girip meydan-ı aşkullaha biz 

Şanımız Rüstem cihan-ı Kahramanı da koduk

 

Safderî sen de ara her dem rızaullahı kim 

Hazret-i Hakkın rızasın Len terani’de koduk

Ergun, S. Nüzhet-M. Ferit Uğur (2002). Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı. hzl. Hüseyin Ayan. Konya: T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. 170.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Doğum YeriGörüntüle
2(SİLLELİ) İBRAHİM/ İBRAHİM AĞA, İbrahim Berberoğlud. 1890 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Zeki Oğuzd. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4(DELİ) MUSTAFA REMZÎd. 1849 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7İsmail Gaspıralıd. 21 Mart 1851 - ö. 24 Eylül 1914Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLAM HAYDAR (SEFİL HAYDAR)d. 1851 - ö. 1914?Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
11NÂTIK (NÂTIKÎ), Edirneli Celilî-zâded. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Yûsuf Sinâneddînd. ? - ö. 1431 ?MeslekGörüntüle
13FAHRİ, Ahmed Fahrid. 1845 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİYA, Yusufd. 1858 - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜŞTERÎ, Mustafad. ? - ö. 1945Madde AdıGörüntüle
17HÜSEYNİ, Mısrid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ULDUZ SÖNMEZd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle