PÎRÎ, Şeyh-zâde Hacı Pîrî Efendi

(d. ?/? - ö. 25 Recep 1185/3 Kasım 1771)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı İsmail’dir. Şeyh-zâde Nuh Efendi’nin kardeşi olduğundan Şeyh-zâde Hacı İsmail Pîrî Efendi ve Nuh Efendi Biraderi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra hacegân-ı divan sınıfına dâhil oldu. Silahtar kâtipliği yaptı. 25 Recep 1185/3 Kasım 1771’de vefat etti. Mezarı Üsküdar’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 49)’e göre şiir ve inşaya kadir bir mahir şair idi. Kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1334-1335.

Cunbur, Müjgân (2007). “Pîrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 248.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 49.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 358-359.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 121.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 03.06.2014]. 78.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Pîrî İsmail Efendi (Hacı)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 252. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Soysald. 3 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle