RÂŞİD, Râşid Bey

(d. ?/? - ö. 1239/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antep’in ileri gelenlerinden bir aileye mensuptur. Çok faziletli ve bilgili olan Râşid Bey, inşa yazmadaki üstün yeteneğiyle divan kâtipliği görevine kadar yükselmiş, Maraş Kaymakamı Fevzi Paşa’nın divan kâtipliği görevine getirilmiştir. Sicill-i Osmânî’de Nûrî Paşa’ya divan kâtibi olduğu kayıtlıdır (M.Süreyya 1308: 353). Râşid Bey, 1239/1826 tarihinde yeniçeri isyanında şehit edilmiştir.

Kaynaklarda Râşid Bey’in güzel tarihlerinin, akıcı şiirlerinin ve konusu Fâtiha suresi olan bir kasidesinin bulunduğu kayıtlıdır (Çiftçi yty: 153).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014].

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî. (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. C. II. İstanbul. Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 05.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

‘İzârından kemend-i turrasın gülşende yâr atdı

Kopardı sünbülü reşk ile hep bâd-ı bahâr atdı

 

Tanîn-endâz-ı âfâk olmasın mı sıyt-ı efgânum

Felek câm-ı dil-i nâ-kâma seng-i inkisâr atdı

 

Mukîm-i gülşen-i nâz idin ammâ semt-i uşşâka

Seni var ise ey berg-i gül-i ter rûzgâr atdı

 

Görenler hâl-i hindûsın izâr-ı âteşîninde

Sipend-âsâ vücûdun nâra hep bî-ihtiyâr atdı

 

Yine fıskıyye-i mecrâ-yı feyz-i hâme-i Râşid

Fezâ-yı nev-zemîn-i şi’re nazm-ı âbdâr atdı

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014]. 153.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74Doğum YeriGörüntüle
2Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Doğum YeriGörüntüle
4RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74Doğum YılıGörüntüle
5Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Doğum YılıGörüntüle
7RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74Ölüm YılıGörüntüle
8Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Ölüm YılıGörüntüle
10RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74MeslekGörüntüle
11Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009MeslekGörüntüle
13RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RE'YÎ, Terzi-zâde Mustafa Re'yî Efendid. ? - ö. 1573-74Madde AdıGörüntüle
17Çiğdem Kaplangıd. 20 Aralık 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009Madde AdıGörüntüle