RE'FET, Mehmed Re'fet Efendi

(d. 1198/1783-84 - ö. 1228/1813)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1198/1783-84 yılında Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Refet Efendi olarak tanındı. Bursa’da medrese öğrenimi gördü. İstanbul’a gelip müderrislik yaptı. Otuz yaşında iken 1228/1813 yılında İstanbul’da vebadan vefat etti. Mezarı İstanbul’dadır.

Mehmed Re'fet Efendi’nin bilinen tek eseri Dîvân’dır. Eser, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 444’te kayıtlıdır (Cunbur 2007: 307; Kurnaz vd. 2001: 296; Mehmed Tâhir 2000: 195). Mehmed Tâhir (2000: 195)’e göre şiirleri âşıkânedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1369.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 195.

Cunbur, Müjgân (2007). “Re'fet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 307.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.  295-296.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2249.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Re'fet Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 302. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.05.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kûy-ı yârı andılar dil-dâr geldi hâtıra

Cenneti vasf etdiler dîdâr geldi hâtıra

Gün batınca dün gece imsâka niyyet etmedim

Bûselerle etdigim iftâr geldi hâtıra

Der-kenâr ile berât-ı hüsne tuğra çekdiler

Hatt ile zabt etdigim tîmâr geldi hâtıra

Bir pul etmez bin gazel yârın yanında anladım

Pûteveş dil yanarak dînâr geldi hâtıra

Zâhir oldu cebhe-i rûyunda Re’fet nûr u nâr

Yârı gördüm tavr-ı âteşzâr geldi hâtıra

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
2EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YeriGörüntüle
4Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
5EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
6YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YılıGörüntüle
7Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
9YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
11EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
12YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627MeslekGörüntüle
13Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
17EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle
18YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Madde AdıGörüntüle