RE'FET, Mehmed Re'fet Efendi

(d. 1198/1783-84 - ö. 1228/1813)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1198/1783-84 yılında Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Refet Efendi olarak tanındı. Bursa’da medrese öğrenimi gördü. İstanbul’a gelip müderrislik yaptı. Otuz yaşında iken 1228/1813 yılında İstanbul’da vebadan vefat etti. Mezarı İstanbul’dadır.

Mehmed Re'fet Efendi’nin bilinen tek eseri Dîvân’dır. Eser, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 444’te kayıtlıdır (Cunbur 2007: 307; Kurnaz vd. 2001: 296; Mehmed Tâhir 2000: 195). Mehmed Tâhir (2000: 195)’e göre şiirleri âşıkânedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1369.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 195.

Cunbur, Müjgân (2007). “Re'fet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 307.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.  295-296.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 3. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2249.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Re'fet Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 302. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 09.05.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kûy-ı yârı andılar dil-dâr geldi hâtıra

Cenneti vasf etdiler dîdâr geldi hâtıra

Gün batınca dün gece imsâka niyyet etmedim

Bûselerle etdigim iftâr geldi hâtıra

Der-kenâr ile berât-ı hüsne tuğra çekdiler

Hatt ile zabt etdigim tîmâr geldi hâtıra

Bir pul etmez bin gazel yârın yanında anladım

Pûteveş dil yanarak dînâr geldi hâtıra

Zâhir oldu cebhe-i rûyunda Re’fet nûr u nâr

Yârı gördüm tavr-ı âteşzâr geldi hâtıra

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 98.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YeriGörüntüle
2ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
3SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Doğum YeriGörüntüle
4NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YılıGörüntüle
5ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Doğum YılıGörüntüle
7NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
10NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?MeslekGörüntüle
11ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916MeslekGörüntüle
12SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37MeslekGörüntüle
13NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Madde AdıGörüntüle
17ÖMER NÂCÎd. 1878 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18SÂHİB, Hammamî-zâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Deded. ? - ö. 1727-28 veya 1736-37Madde AdıGörüntüle