REFÎK

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi verilmeyen Refîk mahlaslı bu şairi ancak bir tarih manzumesi dolayısıyla tanıyabiliyoruz. Şuara tezkirelerinde yer alan Refîk mahlaslı şairlerin yaşadıkları dönem bu Refîk’le uyuşmamaktadır. Bu Refîk’in, Kayseri’deki Hacı Halil Efendi’nin hayratı olan çeşme kitâbesindeki tarih manzumesinden (1135/1722-23) 18. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşahiri). Kayseri. 40-44.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196-02.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 01.01.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Kıt'a

Habbezâ bu çeşme-i âb-ı hayât

Menba’ı cennetde havz-ı selsebîl

 

Kevsere teşbîh iderdim lezzetin

Olsa şürbünde mizâc-ı zencebîl

 

Sâhibü’l-hayrın teraşşuh eyledi

Cûybâr-ı himmetinden bu sebîl

 

Sûr emîni hem emîn-i matbah ol

Zü’l-himem ayn-ı kerem Hâcı Halîl

 

Oldı istihkâk-ı zâtıyla be-kâm

İtdi Mevlâ rif’at ü kadrin celîl

 

Devr-i Sultân Ahmedî’de eyledi

Hıdmet-i devletde çok sa’y-i cemîl

 

Dâ’imâ hayrâta sâ’î olmağın

Yapdı bu ayn-ı cedîdi bî-’adîl

 

Teşneler sîr-âb-ı lutfı oldular

Olmuş iken suları gâyet kalîl

 

Nükte-i hubbü’l-vatan oldı ıyân

Kayserî olmağla ol zât-ı nebîl

 

Maskat-ı re’si der-i hüccâcda

Olduğın i’lâm ider nâmı Hâlil

 

Cümle on iki birâderden Hudâ

Yûsuf-âsâ eylemiş onu celîl

 

Maksadı ancak budur hayrâtdan

Rahmet ile yâd ola vakt-i rahîl

 

Kevser-i Peygamber’i nûş eylese

Ola cennetde delîli Cebre’il

 

Teşnegâna didi târîhin Refîk

Ayn-ı zemzemdir için âb-ı Halîl - 1135 

(Diriöz, Meserret ve H. Ali Diriöz (hzl.) (1991). Ahmed Nazif Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşahiri). Kayseri. 43.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M. Yüksel Arkalıd. 16 Nisan 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4M. Yüksel Arkalıd. 16 Nisan 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7M. Yüksel Arkalıd. 16 Nisan 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10M. Yüksel Arkalıd. 16 Nisan 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13M. Yüksel Arkalıd. 16 Nisan 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle