REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1131/1718-19)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Halil’dir. İstanbul’da doğdu. 1131/1718-19 yılında vefat etti.

Reşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri 4. “Vakâyiü’l-Fudalâ II-III”. Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nâ-tamam Gazel

Hevâ-yı ‘aşk ile çün bahr-i pür-hurûş olalum

Bu rûzda bitmez mi kim hamûş olalum  

Zuhûr-ı hatt-ı ruhun mâtem oldı ‘uşşâka

Bu kara günler içün hep siyâh-pûş olalum

Ko Reşkî nâle vü feryâd tâ-be-hengâmı

Hezârveş dem-i nev-rûzda çeşm (ü) gûş olalum

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri 4. “Vakâyiü’l-Fudalâ II-III”. Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 740-41.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle