RESMÎ, Seyyid Mustafa Resmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. İstanbul'da doğdu. Reisülküttap Mesnevi şarihi Sarı Abdullah'ın oğludur. Gençliğince kâtiplik konusunda kendisini ilerleterek cebeciler kâtibi oldu. Safâyî'ye göre "şair oğlu şairdir". Safâyî, Tezkiresi'nde Resmî'nin şiir örneği olarak bir beyte yer verir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 204

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşüfteligin sorma ben âşık-ı şeydânun

Hûşyâr ola mümkin mi mest-i mey-i hicrânun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 204)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
3Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Doğum YeriGörüntüle
4Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Doğum YılıGörüntüle
7Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
9Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Ölüm YılıGörüntüle
10Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870MeslekGörüntüle
12Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014MeslekGörüntüle
13Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
18Haldun Haluk Marlalıd. 14 Nisan 1926 - ö. 7 Şubat 2014Madde AdıGörüntüle