RESTÂRÎ (DESTÂRÎ), Restârî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1023/1624)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Sarıkçı İbrahim namında bir cerrahın oğludur. Kendisi de tıp eğitimi alarak babası gibi hekim oldu. Edirne Bîmârhanesi’nde ikinci hekimliğe kadar yükselen Destârî, 1023/1614 yılında vefat etti.

Şairin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Enîsü’l-Müsâmirîn’de şaire ait iki beyit kayıtlıdır.

Kaynakça

Adıgüzel, Niyazi (2008). Edirneli Ahmed Bâdî’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne Adlı Eserinin Tezkire Kısmı. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniv.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1360-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Ey yüzi mâhım hayâlinle senin oldım hilâl

Yâ kaşın fikri beni itdi za’îf ü bî-mecâl

xxx

Oldı bir sîmînberin ‘aşkıyla sînem tâze dâg

Taglar feryâdıma âheng olub tutdı kulak

(Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1360-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 131.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PEYKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Doğum YeriGörüntüle
3HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648Doğum YeriGörüntüle
4PEYKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Doğum YılıGörüntüle
6HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648Doğum YılıGörüntüle
7PEYKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Ölüm YılıGörüntüle
9HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648Ölüm YılıGörüntüle
10PEYKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703MeslekGörüntüle
12HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648MeslekGörüntüle
13PEYKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PEYKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NECÎB, Necîb, Damad-zâde Mehmed N. Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1703Madde AdıGörüntüle
18HÂKİMÎ, Çuhacı-zâde Hâkimî Efendid. ? - ö. 1628-1648Madde AdıGörüntüle