RİF'AT, Halîl Rif'at

(d. 1243/1827 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1243/1827 ylında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halîl Rif'at Efendi'dir. 1841 tarihinde Maliye hazinesinde sergi muhasebesine devam etmeye başlamış, 1845 senesinde Postane kitabetinde görev yapmış, daha sonra ihtisap memurluğunda bulunmuştur. Fatîn'e göre yeni tarzda şiir söyleyebilen ve şiirlerini hoş söyleyen bir şairdir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l-A‘lâm. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rif'at". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay. 332.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyündürmez iken bu eşk-i çeşmim âteş-i cânı

Nice teskîn eder deryâ-yı ummân bahr-ı hicrânı

Bu hüsn ü bu melâhatla seni ey mâh-ı Ken'ânım

Dedim evvel görüşde işte budur Yûsuf-ı sânî

Ayağın bûs idüp pîr-i mugânıñ himmetin aldım

Benem şimdi bu işret-gâh-ı aşkın mest ü hayrânı

Gubâr-ı kîneden mir'ât-ı kalbin sâf kıl Rif'at

Bu çirkâb-ı fenâda kurtaram dersen girîbânı

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülseren Engind. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şerafettin Yaltkayad. 1880 - ö. 1947Doğum YeriGörüntüle
3Özel Arabuld. 20 Mart 1945 - ö. 04 Kasım 2014Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
5NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
8NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872MeslekGörüntüle
11NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
12Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
17NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle