RİF'AT, Halîl Rif'at

(d. 1243/1827 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1243/1827 ylında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Halîl Rif'at Efendi'dir. 1841 tarihinde Maliye hazinesinde sergi muhasebesine devam etmeye başlamış, 1845 senesinde Postane kitabetinde görev yapmış, daha sonra ihtisap memurluğunda bulunmuştur. Fatîn'e göre yeni tarzda şiir söyleyebilen ve şiirlerini hoş söyleyen bir şairdir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü'l-A‘lâm. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Rif'at". C. VII. İstanbul: Dergâh Yay. 332.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyündürmez iken bu eşk-i çeşmim âteş-i cânı

Nice teskîn eder deryâ-yı ummân bahr-ı hicrânı

Bu hüsn ü bu melâhatla seni ey mâh-ı Ken'ânım

Dedim evvel görüşde işte budur Yûsuf-ı sânî

Ayağın bûs idüp pîr-i mugânıñ himmetin aldım

Benem şimdi bu işret-gâh-ı aşkın mest ü hayrânı

Gubâr-ı kîneden mir'ât-ı kalbin sâf kıl Rif'at

Bu çirkâb-ı fenâda kurtaram dersen girîbânı

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necdet Evliyagild. 1927 - ö. 02 Nisan 1992Doğum YeriGörüntüle
2SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3Günhan Kuşkanatd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
6NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
9NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901MeslekGörüntüle
12NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
18NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle