VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vehbî Hamîd Efendi'dir. Adapazarlı âlimlerden Mehmed Hilmî Efendi'nin oğludur. Gümülcineli Hoca'nın derslerine devam ederek icazet aldı. Gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Sonra Yemen'e gitti. İlk önemli yazıları Yemen Gazetesi'nde çıktı. Yemen Gazetesi'ndeki değerli yazılarıyla kendisini ispat ettiği bildirilmektedir. Sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'da Tarîk ve Cerîde-i Bahriye gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Medrese-i Fünûn adında Türkçe-Arapça bir dergi çıkardı. Son görevi olarak Meclis-i Nâfi'a başkâtipliğinde bulundu. 1320/1902 senesinde kalp sektesinden İstanbul'da vefat etti. Rumeli Hisarı'ndaki Kayalar mezarlığına defnedildi.

Bilinen tek eseri biyografya ve bibliyografya türündeki Meşâhir-i İslâm'dır. Bu eser 4 cilt olarak 1614 sayfa hâlinde 1301'de İstanbul'da basılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir'e göre (1333: 485) vefatında Ma'lûmât gazetesinde yayımlanan tercüme-i hâlinde iki ciltlik Yemen Tarihi adlı bir eseri olduğu da belirtilmekle beraber bu esere rastlanmamıştır.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre "kavâ'id-i edebiyyeye vâkıf bir münşî idi. Tarz-ı tahrîri biraz mustalahâne olmakla berâber metîn idi." (1333: 485).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Doğum YeriGörüntüle
3Selman Mined. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Doğum YılıGörüntüle
6Selman Mined. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Ölüm YılıGörüntüle
9Selman Mined. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932MeslekGörüntüle
12Selman Mined. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Selman Mined. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Madde AdıGörüntüle
18Selman Mined. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle