VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vehbî Hamîd Efendi'dir. Adapazarlı âlimlerden Mehmed Hilmî Efendi'nin oğludur. Gümülcineli Hoca'nın derslerine devam ederek icazet aldı. Gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Sonra Yemen'e gitti. İlk önemli yazıları Yemen Gazetesi'nde çıktı. Yemen Gazetesi'ndeki değerli yazılarıyla kendisini ispat ettiği bildirilmektedir. Sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'da Tarîk ve Cerîde-i Bahriye gazetelerinin başyazarlığını yaptı. Medrese-i Fünûn adında Türkçe-Arapça bir dergi çıkardı. Son görevi olarak Meclis-i Nâfi'a başkâtipliğinde bulundu. 1320/1902 senesinde kalp sektesinden İstanbul'da vefat etti. Rumeli Hisarı'ndaki Kayalar mezarlığına defnedildi.

Bilinen tek eseri biyografya ve bibliyografya türündeki Meşâhir-i İslâm'dır. Bu eser 4 cilt olarak 1614 sayfa hâlinde 1301'de İstanbul'da basılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir'e göre (1333: 485) vefatında Ma'lûmât gazetesinde yayımlanan tercüme-i hâlinde iki ciltlik Yemen Tarihi adlı bir eseri olduğu da belirtilmekle beraber bu esere rastlanmamıştır.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre "kavâ'id-i edebiyyeye vâkıf bir münşî idi. Tarz-ı tahrîri biraz mustalahâne olmakla berâber metîn idi." (1333: 485).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942Doğum YeriGörüntüle
3Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942Doğum YılıGörüntüle
6Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942Ölüm YılıGörüntüle
9Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791MeslekGörüntüle
11Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942MeslekGörüntüle
12Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFîK, Seyyid Yahyâ Efendid. 1716 - ö. 1791Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Suat Yalçınd. 1284 (1867) - ö. 21 Mart 1942Madde AdıGörüntüle
18Elvan Pektaş Denizd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle