RİNDÎ/KÂMİLÎ/KAMİL, İsmail Kamil

(d. ?/? - ö. ?/1882)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Rindî, Kâmilî ve Kamil mahlaslarını kullanan âşığın asıl adı İsmail Kamil’dir. Rindî’nin hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Güzin Dural’ın, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde verdiği bilgiye göre, Rindî Çankırılıdır ve Çankırı’da Hıdırlıkzade adıyla tanınan bir aileye mensuptur. Arapça ve Farsça bilen âşık, mutasavvıf ve Bektaşi’dir. Rindî, 1882 yılında Kayabaşı mevkiindeki Şeyh Mehdi evkafından Kadiri Dergâhı şeyhi iken vefat etmiştir (2007: 357-358). Ahmet Tâlât’ın Çankırı Şairleri adlı eserinde de Rindî’nin Çankırılı Hürrem, Cenunî, Mefharî, Sabrî, Hayrî, Zahmî ve Yadî gibi şairlerle birlikte adı geçmektedir (1930: 6). 

Güzin Dural, Rindî’nin aruzla yazdığı şiirlerinde vezin hataları olsa da güzel olanları çok olduğunu belirtmiş ve hece ile yazdıklarından özellikle nefeslerinin Emrah, Dertli, Seyranî ölçüsünde başarılı olduğunu ifade etmiştir. Çankırı şairleri arasında ise, Mecbur ve Hurrem’den sonra Türkçe’yi en temiz kullanan âşıklardan olduğuna dikkat çekmiş, yalnız tasavvuf ve şuhluk itibariyle onlardan ileride olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Rindî’nin bir divan tertibine çalıştığının anlaşıldığından ancak külliyatının ele geçmediğinden söz etmiştir (Dural 2007: 357-358; Özbey 2008: 40-41).

Kaynakça

Dural, Güzin (2007). "Rindî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7.  Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 357-358.

[Onay] Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve EserleriYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Doğum YeriGörüntüle
3GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Doğum YeriGörüntüle
4CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Doğum YılıGörüntüle
6GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Doğum YılıGörüntüle
7CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Ölüm YılıGörüntüle
9GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Ölüm YılıGörüntüle
10CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96MeslekGörüntüle
12GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61MeslekGörüntüle
13CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEMİLE, Cemile Açıksöz Kamburd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Madde AdıGörüntüle
18GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Madde AdıGörüntüle