RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd olup Gelibolu’da doğmuştur. Muhammediyye sahibi Yazıcığlu’nun mahallesindendir. Babası, kadırga reislerinden Davud Re’is olarak bilinir. İlk eğitimini babasından almış, ardından İstanbul’a gelerek tahsilini tamamlamıştır. Pek çok devlet adamının hizmetinde bulunmuş, zamanla olgunluğa erişerek Kâmî Efendi’nin dânişmendi olmuştur. Ardından Mısır valisi olan devrin âlimlerinden Nişancızâde Ahmed Efendi’den mülâzım olup otuz akçe medreseye ulaştıktan sonra kadılık görevine geçmiştir. Şeyh Abdülkâdir’in muhabbeti baskın geldiğinden sürekli âşıkların meclisinde bulunmuş, Rumeli’ye naib olarak gittiği sırada Ezine’ye uğrayıp Nişancızâde Ahmed Efendi’nin dânişmendliğinden feragat eden Şeyh Mahmûd Efendi’ye bağlanmıştır. Onunla Bağdat’a gitmiş, o sırada güzel şiirler ve münşeatlar kaleme almıştır. Nitekim Rûhî Çelebi’nin sohbetinin hoş ve nazik; şiirlerinin ise, muhakkikâne ve âşıkâne olduğu ifade edilir (Solmaz 2005: 321-22). 

Eserleri hakkında bilgiye rastlanmazken şiirlerinden örnek olarak dört beyti kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ömr âhir oldı cevr-i firâvân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

 

Gözden hayâl-i rûy-i cevânân dükenmedi

Dilden recâ-yı vuslat-ı cânân dükenmedi

**

Şeh-i ışk serîr-i dilde şâh-ı kâmran gördüm

Ser-â-ser mülk-i dil hükmünde fermânın revan gördüm

 

Dahi mihr ü muhabbet neydügin hiç görmeden kimse

Derûn-ı dilde mihr-i rûyunı günden ıyân gördüm

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 322).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
2AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
3SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceDoğum YeriGörüntüle
4GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
5AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
6SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceDoğum YılıGörüntüle
7GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
8AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
9SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
11AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535MeslekGörüntüle
12SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceMeslekGörüntüle
13GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GAFÛRÎ, Şeyh Mahmud Gafûrî Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
17AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
18SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceMadde AdıGörüntüle